Redusert kapasitet frå Sandvikvåg

Ferjestrekninga Sandvikvåg -Halhjem på E 39 har redusert kapasitet på avgang kl. 08.30 frå Sandvikvåg. Årsaka er spesialtransport på avgangen.