Redusert kapasitet

Ferjestrekninga Skjersholmane - Ranavik på fylkesveg 544 har redusert kapasitet på avgangen klokka 09.30 frå Skjersholmane. Det er grunna spesialtransport.