Reagerer på kommune-nei til tunnel

Ressursgruppa for Kronstadsporet er misnøgde og skuffa, etter at fagfolk i Bergen kommune har slått fast at Bybanen til Fyllingsdalen ikkje bør gå gjennom Kronstadtunnelen. – Argumentet om at driftssikkerheita vil verte kraftig redusert med ei eittsporsløysing i Kronstadtunnelen stemmer ikkje, det har vi spurt dei driftsansvarlege for Bybanen om. Vi stiller oss undrande til kommunen sin konklusjon, seier Åshild Havro i ressursgruppa.