Rassikring ved Eitrheimstunnelen

Nordsida av Eitrheimstunnelen i Odda skal rassikrast, skriv Hardanger Folkeblad. Byggeleiar seier til avisa at dei skal opp med 330 meter med betongblokker. Det er uvisst kor lang tid arbeidet tar. Det blir nytta leiebilar i området under bygginga.

Søk i valresultata

valg-dekorasjon