NRK Meny
Normal

Jublet for bybane-fritt Bryggen - nå raser de over utsettelsene

Arbeiderpartiet mener byrådet bevisst prøver å trenere trasevalget for bybanen for å få lagt den over Bryggen. – Dette er det merkeligste jeg har sett i hele min politiske karriere, sier den erfarne byutviklingspolitikeren Geir Dale.

Ap Bybanen Bryggen

FEIRET FREDING AV BRYGGEN: I november vant Harald Schjelderup og Geir Dale frem med sitt syn internt i Ap, og jublet for at Bybanen skulle legges i tunnel gjennom Bergen sentrum. Nå frykter Dale at kampen likevel ikke er vunnet.

Foto: Montasje / NRK / Scanpix

Filip Rygg, byråd for byutvikling, klima og miljø i Bergen kommune

AVVISER KRITIKKEN: – Det er helt urimelig å snakke om en omkamp. Saken er jo ennå ikke behandlet politisk, påpeker byutviklingsbyråd Filip Rygg (KrF).

Denne uken kom det frem at fylkesrådmannens kvalitetssikring av kostnadene for Bybanen til Åsane ikke er klar før over påske. Det betyr at spørsmålet om hvorvidt bybanen skal gå over Bryggen eller ikke, tidligst blir vedtatt i Bergen bystyre når vi nærmer oss sommeren.

– Selve saken må komme etter at disse tilleggsutredningene er klare, bekrefter byutviklingsbyråd Filip Rygg (KrF).

Det betyr nok en utsettelse for trasevalget, noe som får det største opposisjonspartiet Ap til å rase.

– Trenerer saken for å få Bybanen over Bryggen

– Dette minner mer og mer om trenering av saken for at man skal oppnå et spesielt valg. Man driver et høyt politisk spill, der man til og med har fått statsministeren på banen, sier Geir Dale, Arbeiderpartiets fraksjonsleder i byutviklingskomiteen.

Han og partiets gruppeleder Harald Schjelderup vant frem med sitt syn da Aps medlemsmøte gikk inn for å legge Bybanen i tunnel gjennom Bergen sentrum. Nå mener Dale altså at byrådet gjør alt som står i deres makt for å legge banen over Bryggen, til tross for at det er flertall for tunnel blant de folkevalgte.

Dette er en merkelig måte å drive politikk på - jeg har i hele min politiske karriere ikke sett maken.

Geir Dale (Ap)

Også bergenserne ønsker tunnel gjennom sentrum, ifølge en meningsmåling i Bergens Tidende.

Flere utsettelser

Den siste forskyvningen av bystyresaken går inn i en lang rekke utsettelser. I slutten av oktober kom det frem at Riksantikvaren droppet å komme med innsigelse mot bybanen over Bryggen. En positiv overraskelse, uttalte byråd Filip Rygg.

Det har vært en dårlig skjult hemmelighet at flertallet i byrådet heller mot Bryggen-alternativet, og da Riksantikvarens svar kom, lå veien mer åpen enn noen gang.

Til NRK sa Rygg at han ville legge frem byrådets innstilling i saken i løpet av to-tre uker. Selv det ville være sent i forhold til den opprinnelige planen.

– Et halvt år før det sa jeg også at jeg håpet å kunne legge den frem ennå tidligere, påpeker Rygg.

Høyre-vedtak kompliserte saken

Men planen om å legge frem saken i november fikk seg en støkk da omfanget av tunneltilhengere i bystyrets to største partier kom for en dag. Med utsikter til at Ap og Høyre kunne komme til å gå inn for tunnel, droppet Rygg å legge frem saken.

Og i slutten av måneden avgjorde Høyres bystyregruppe, under møtet som ble kuppet av Peter Christian Frölich og hans mye omtalte Bryggen-skisse, at deres bystyrerepresentanter vil stemme for at bybanen til Åsane skal gå i tunnel gjennom sentrum.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Bryggen Bybanen Frølich

DRØMMESKISSE: Bryggen uten bybane og biler er visjonen til Peter Christian Frølich (H). I november punget han og likesinnede partikollegaer ut 18.000 kroner for denne tegningen, som skulle overbevise resten av partiet om det samme. Frölich lyktes.

Foto: Fabian Schnuer Gohde

Dagen etter kom den neste utsettelsen.

– Det er ingen tvil om at gårsdagens møte kompliserte dette. Jeg ser ikke at det er realistisk å få lagt fram dette før jul, slik saken står nå, sa Rygg, som etter tilbakeslaget skisserte februar som neste mulighet for å få saken opp for bystyret.

– Fremstår uten troverdighet

Like etter gikk et overveldende flertall i bystyrets nest største parti, Ap, også inn for tunnel. Uken dette skjedde ble beskrevet som en skjebneuke for hvor Bybanen skulle gå gjennom Bergen sentrum. Så gikk det en drøy uke, før grunnlaget for neste utsettelse skulle komme:

Fylkesutvalget, som har gått inn for dagløsningen, ba 5. desember fylkesrådmannen om en kvalitetssikring av kostnadene «for det traséalternativet som lokallaga i Arbeiderpartiet og Høgre i Bergen og fleirtalet i Høgre si bystyregruppe har gått inn for».

Jeg har mine preferanser, men min agenda er å opplyse saken på best mulig måte.

Byråd Filip Rygg (KrF)

Fylkesrådmannen sa ja til kvalitetssikring til tross for at fylkestinget sa at det kunne gjøres «på bakgrunn av tilgjengeleg informasjon i dei ulike utgreiingane, og dei politiske vedtak som ligg føre i saka», altså informasjon som var kjent fra før og tilgjengelig for bystyrepolitikerne som allerede hadde bestemt seg.

– Jeg synes byrådet og fylkesrådmannen etter hvert fremstår uten troverdighet i denne saken. Det er jo nokså spesielt at man legger frem en utredning der ulike alternativer er skissert, og når bystyreflertallet går for det ene, så er ikke det gangbart likevel. Da må man jo stille spørsmål ved hele utredningen, om den faktisk er verdt papiret den er blitt skrevet på, sier Geir Dale.

– Når det er usikkerhet rundt kostnadene, er det ikke fornuftig å ta en runde til?

– Det kan man absolutt si, men da fremstår det jo ganske så merkelig at fylkesrådmannen i sin uttale til kommunen setter opp tunnel som et alternativ. Det som skjer nå, betyr jo at han må ha gjort det på sviktende grunnlag.

– Mange tall i luften

Geir Dale Harald Schjelderup

JUBLET FOR TUNNEL: Hele 88 av 100 stemmeberettigede i Ap gikk inn for tunnelløsningen. Dermed fikk Harald Schjelderup og Geir Dale (t.h.) viljen sin.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Nå er altså en ny utsettelse et faktum. Fylkesrådmann Rune Haugsdal peker på usikkerhet rundt kostnadene for nye kombinasjonsløsninger av bil- og bybanetunneler som avgjørende for at kvalitetssikringen gjennomføres.

– Det er mange tall som har vært kastet opp i luften, og det er kommet tilleggselementer og kombinasjonsløsninger som ikke er fullt ut kostnadsvurdert. Denne saken har så vidt store konsekvenser fremover, både fremdriftsmessig, økonomisk og for senere drift, at vi er forpliktet til å skaffe et best mulig kostnadsgrunnlag, sier Haugsdal.

Han er selv åpen på at han ønsker dagløsningen gjennom sentrum, grunnet større tilgjengelighet og bedre muligheter overgang mellom buss og bane for de kollektivreisende.

Dale mener dét gir grunn til å stille spørsmål ved fylkeskommunens habilitet i kvalitetssikringen som nå skal gjennomføres.

– De har brukt mye krefter på å løpe rundt og fortelle bergenserne at det er mulig halve Bergen synker hvis man bygger tunnel. Da ser ikke jeg på det som en uhildet sak når det er fylkeskommunen som skal ettergå dette, sier Ap-toppen.

Går til finansdepartementet

Haugsdal avviser kritikken.

– Vi jobber ut ifra faglige vurderinger, og vår jobb er å kommunisere det som kommer frem så tydelig som mulig. Jeg lever godt med at andre har andre oppfatninger, og for meg er det ingen prestisje i denne saken, sier Haugsdal, og viser videre til at kvalitetssikringen skal gjennomføres av eksterne aktører.

Verken Norconsult eller Multiconsult, som begge har vært involvert i bybaneplanleggingen tidligere, er aktuelle i denne sammenhengen.

– Finansdepartementet har avtale med ulike aktører til ekstern kvalitetssikring, og vi har tenkt å henvende oss i den retningen, sier fylkesrådmannen.

– Urimelig å snakke om en omkamp

Byutviklingsbyråd Filip Rygg har også bedt fagavdelingen i kommunen utrede saken videre parallelt med kvalitetssikringen, som han sier han setter pris på at fylkeskommunen gjennomfører.

– Jeg synes det er flott at de gjør det, fordi saken er komplisert og fordi det er snakk om store beløp. Det er jo ikke alle som stoler helt på det vi har gjort, sier Rygg om utredningene fra fagavdelingen hans.

– Betyr det at utredningene Ap og Høyre har bestemt seg på grunnlag av, er for dårlige?

– Nei, det vil jeg ikke si. Jeg har fått bekreftet fra fylkesmannen at vår utredningsplikt er oppfylt. Men man ønsker mer informasjon, sier Rygg.

– Ap mener dere utsetter saken for å få gjennomslag for Bybanen over Bryggen?

Dette er ingen underkjennelse av utredningene, men i en så stor sak som dette er det flere faser.

Fylkesrådmann Rune Haugsdal

– Man må gjerne lage spøkelser, men det som er viktig for meg er at vi får et vedtak som er gjennomførbart, og sikre at saken er helt opplyst. Dette er en komplisert sak, og selv de siste dagene har jeg fått ny interessant informasjon, sier byråden, som ikke vil utdype det noe videre.

– Vi hadde aldri fått en sånn ekstrarunde dersom vi hadde valgt det alternativet byrådet ønsket, mener Dale.

– Det er helt urimelig å snakke om en omkamp. Saken er jo ennå ikke behandlet politisk, kontrer Rygg.

– Håper du Ap og Høyre skal snu?

– Nei, jeg håper vi skal fatte et vedtak som er godt nok opplyst. Jeg har mine preferanser, men min agenda er å opplyse saken på best mulig måte, sier KrF-byråden.

Partiet hans har vært tydelige på at de ønsker å legge Bybanen over Bryggen. Det gjør det ikke problematisk for Rygg å legge frem saken, mener han selv.

– Nei, hvorfor skulle det være det? Min innstilling i saken kommer til å være faglig fundert – jeg kommer aldri til å legge frem noe som er hull i hodet faglig sett, sier Rygg.

Underkjenner ikke utredningene

Rune Haugsdal, fylkesrådmann

INGEN PRESTISJE: – For meg er det ingen prestisje i denne saken, sier fylkesrådmannen i Hordaland, Rune Haugsdal.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

Byråden mener det får være opp til Ap og Høyre om de skal fatte nye vedtak etter at kvalitetssikringen er gjennomført. Fylkesrådmannen vil i likhet med Rygg ikke si at de to største partiene i bergenspolitikken har fattet sine vedtak basert på for dårlig informasjon.

– Nei, dette er ingen underkjennelse av utredningene, men i en så stor sak som dette er det flere faser.

– Men når byråden sa at saken skulle legges frem i november, må vel det bety at det ikke var planer om en slik kvalitetssikring før Høyre og Ap vedtok å stemme for tunnel?

– Kvalitetssikringen kommer jo som en konsekvens av at nye kombinasjonsalternativer er kommet opp. Partiene har ulike kombinasjoner, sier Haugsdal.

– Jeg har snart hatt møte med alle partiene. Venstre vil jo for eksempel vite mer om Nordnes, mens Frp har krevd økonomiske vurderinger av tunnelene. Ellers er reisetid, Vetrlidsallmenningen, skåning av Byparken, Peter Motzfeldts gate, Hesthaugen, sykkelløsning i Sjøgaten og færre utganger på stoppet ved Fløibanen noe av det partiene ønsker å diskutere nå, sier Rygg.

– Har ikke sett maken

Dale kjøper på ingen måte forklaringen fra byråden.

– Her har man lagt frem noen utredninger der man egentlig bare hadde ett valg. Når da bystyresiden velger et annet alternativ, så begynner de å stille spørsmål ved hele utredningen. Dette er en merkelig måte å drive politikk på – jeg har i hele min politiske karriere ikke sett maken, sier Ap-toppen.

– Geir Dale sier dette i media hver uke. Utsettelsen kommer fordi den er nødvendig, og har full oppslutning i byrådet, som er flertallet i bystyret, sier Rygg.