RASA STEIN PÅ FV. 572:

Det har rasa ned stein i vegbana mellom Granvin og Ulvik på fylkesveg 572. Statens vegvesen har sendt ut entreprenør for å undersøke staden.