Rapport: Planla sykkel-VM i fire år uten en beredskapsplan

Flere aktører bak sykkel-VM blir kritisert for å undervurdere omfanget av sikkerhetsrisikoen knyttet til arrangementet. – Merkelig, sier beredskapsprofessor.

SYKKEL-VM BERGEN 2017.

ØKT TERRORFARE: Da arrangørene av sykkel-VM i fjor høst forklarte underskuddet, pekte de blant annet på økt terrorfare som en større kostnadspost enn først antatt. En ny rapport viser nå at mesterskapet ble planlagt i fire år uten å utrede kostnader knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap.

Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Bergen 2017 AS har i etterkant av sykkel-VM vært i hardt vær. I november ble det klart at VM-arrangøren har et underskudd på 55 millioner kroner.

Nå har en foreløpig rapport fra Bergen kommune blitt offentliggjort.

Ifølge rapporten tok det fire år fra planleggingen av sykkel-VM begynte til arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap startet.

Konsekvensen av ventetiden: «Samfunnets helhetlige kostnader knyttet til sykkel-VM ble ikke belyst da tildeling ble behandlet i politiske saker».

Avsperringer i Christies gate under sykkel-VM

MANGLENDE FORSTÅELSE: En gjennomgang av samfunnssikkerheten og beredskapen under sykkel-VM kritiserer flere aktører for en manglende forståelse for omfanget av arrangementet.

Foto: Lene Granli / NRK

Manglet informasjon

I slutten av mai i fjor ble det bevilget 45,4 millioner kroner ekstra fra Bergen kommune til sykkel-VM. I byrådssaken står det blant annet: «Forslaget er basert på de ekstraordinære beredskaps- og driftskontinuitetsbehov som er identifisert under forberedelsene til sykkel-VM 2017».

Til BA forklarte byrådsleder Harald Schjelderup at forrige byråd ikke hadde tatt nok høyde for kostnadene en arrangørby har.

Politi på taket på bygg på Torgallmenningen i Bergen

MANGLENDE ANALYSER: «I arbeidet med søknaden til NCF (Norges Cykleforbund, journ.anm.) og UCI (Det internasjonale sykkelforbundet, journ.anm.) ble det ikke gjennomført konsekvensanalyse eller risiko- og sårbarhetsanalyser selv om noen aktører anbefalte dette», står det i rapporten.

Foto: Lene Granli / NRK

– Fra fagmiljøet hadde det vært ønskelig å komme tidligere inn i prosessen både med tanke på planlegging av løypetraseer og nødvendige sikkerhetstiltak før søknadene ble sendt. Det hadde vært veldig nyttig med tanke på å forstå det totale økonomiske bildet rundt mesterskapet, sier Ivar K. Lunde.

Han er leder for komité for sikkerhet og beredskap i Bergen kommune. Komiteen har utarbeidet delrapporten, som ved en feiltagelse har blitt gjort offentlig før den er ferdigstilt.

Det ble tidlig anslått en samlet kostnadsramme på 15 til 20 millioner kroner for kommunen, viser rapportens sakshistorikk. Den viser og hvordan kostnader til samfunnssikkerhet og beredskap ikke ble inkludert.

  • Høsten 2011: Første saksutredning fra Bergen kommune. Kostnader til samfunnssikkerhet, sikkerhet og beredskap ble ikke nevnt. Det fantes heller ingen overordnet risikoanalyse eller konsekvensutredning. Både Statens vegvesen og Hordaland politidistrikt påpekte tidlig i prosessen at ulike analyser og utredninger var nødvendig.
  • Høsten 2012. Styringsgruppen for sykkel-VM, bestående av medlemmer fra NCF og Bergen kommune jobbet med å kostnadsberegne arrangementet. Kostnader til samfunnssikkerhet og beredskap ble ikke inkludert.
  • Høst 2014. Bergen ble tildelt sykkel-VM.
  • Høst 2015. En formell avtale mellom Bergen kommune og Bergen 2017 AS ble inngått. Ansvar og forventninger innen samfunnssikkerhet, sikkerhet og beredskap var ikke en del av avtalen.

Les en mer utfyllende sakshistorikk i faktaboksen:

– Virker merkelig

Professor Odd Einar Olsen ved Universitetet i Stavanger underviser i samfunnssikkerhet, beredskapsarbeid og krisehåndtering.

– Det virker veldig merkelig. For eksempel når det gjelder store konserter gjennomfører man alltid den typen analyser på forhånd. Og for et så stort og komplisert arrangement som sykkel-VM var, er det veldig rart at de ikke har tenkt på de tingene før, sier Olsen, som presiserer at han ikke har sett rapporten selv.

Odd Einar Olsen

– MERKELIG: Professor Odd Einar Olsen ved Universitet i Stavanger har kompetanse innenfor samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering. – Det har vært økt oppmerksomhet for sikkerhet på store arrangementer.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Olsen forklarer at den store fordelen med å integrere samfunnssikkerhet og beredskap tidlig i prosessen er å minske tabbene i planleggingsfasen.

– Det var et spørsmål om løypen var lagt slik at det ble vanskelig for ambulanser å komme frem til sykehuset mens rittet pågikk. Den typen ting er veldig lett å unngå hvis beredskap blir integrert i hele arrangementet på et tidlig stadium.

Arrangør: – Ønsker ikke å kommentere

Styreleder i Bergen 2017, Mona Hellesnes, opplyser at hun ikke har lest hele rapporten. Hun ønsker ikke å kommentere funnene.