Rafto-prisen til demokratiforkjemper

Paulos Tesfagiorgis har i mange år arbeidet for en fredelig løsning og demokratisering av Eritrea. Nå får han årets Rafto-pris for arbeidet.

Raftoprisen for 2003 går til Paulos Tesfagiorgis

I begrunnelsen heter det blant annet at han i mer enn tjue år har arbeidet for at folket i Eritrea skal få bedre rettighetsvern og reell demokratisk innflytelse.

Han har holdt fast ved at dette må oppnås med fredelige midler og gjennom dialog.

Ønsker å støtte ikke-vold

Raftostiftelsen ønsker med denne prisen å gi sin støtte til eritreere som med ikke-voldelige metoder kjemper mot enevelde og en militarisering

av samfunnet.

Krav om demokrati og menneskerettigheter kan ikke reises ustraffet i dagens Eritrea.

Overvåkning, ensretting av meninger og mangel på ytringsfrihet gjør at eritreerne mangler muligheten til å organisere seg og gjøre sin stemme hørt. Likevel

registreres et økende krav om deltakelse.

Raftostiftelsen håper prisen kan bidra til å sette et internasjonalt fokus på situasjonen i Eritrea og åpne for en politisk dialog i landet.

Prisutdeling 2. november

Professor Thorolf Raftos minnepris gis ut hvert år til personer som kjemper for menneskerettigheter og demokrati.

Prisen deles ut på Den Nationale Scene i Bergen 2.november.

Tidligere prisvinnere inkluderer blant annet Jiri Hajek fra Charta 77, Nobelprisvinner Aung San Suu Kyi, Jelena Bonner, og Romani-folket.

Lenker