Prøver å sikre skole for asylbarna

Kunnskapsdepartementet jobber med flere ekstraordinære tiltak for å kunne sikre asylbarna skolegang. Blant annet vurderes det om pensjonerte lærere i korte perioder kan undervise. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier til Aftenposten at det er viktig at barna får en skolegang – selv om Norge innfører innstramminger i asylpolitikken.