Protesterer mot skolenedlegging

Fjell kommunes forvaltningskomite vil legge ned Liljevatnet skule fra august 2019. Men før kommunestyret torsdag skal stemme over saken, reiser foreldrene seg i protest. I et brev FAU har sendt kommunestyrerepresentantene og flere medier, skriver de at det verken finnes oppdaterte elevprognoser eller troverdige beregninger av innsparing ved nedlegging. FAU mener kommunen heller ikke har rettslig grunnlag for å endre skolestrukturen. «De tre forhold (...) vil hver og én være nok til å stemme mot», mener FAU.

Liljevatnet skule
Foto: Fjell kommune