NRK Meny
Normal

Snart kan denne utsikten forsvinne

FLESLAND (NRK): I dag avslører Jernbaneverket hvor de vil at den nye godsterminalen i Bergen skal ligge. Grendelagene ute i bydelene akter ikke å gi seg uten kamp.

Ny godshavn på Flesland

IDYLLEN FORSVINNER: Arvid Ask misliker planene om ny godshavn i Flesland-bygda, som ligger ved fjorden bare et par steinkast fra Bergen lufthavn Flesland. Han frykter at både utsikt og strandlinje forsvinner.

Foto: Fayroz Sado / NRK

– Her vil det bli fylt ut og holmene blir sprengt vekk. Dette er irreversible tiltak, sier Arvid Ask i Raunefjordens Venner og peker.

Vi befinner oss i den idylliske Flesland bygd, bare et par steinkast fra Bergen lufthavn. Ask har i mange år kjempet innbitt mot at hjemstedet hans skal bli omgjort til godsterminal. Nå nærmer sannhetens time seg.

Jernbaneverket har bestemt seg og overleverer tirsdag sin godsterminalutredning til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Strandlinjen forsvinner

Dersom valget faller på Flesland frykter Ask for fremtiden.

– Konsekvensene vil bli store. Vi vil få flere arbeidsplasser, men også behov for flere boliger. Det blir store inngrep i naturen. Offentlig tilgjengelig strandlinje har vi lite av, og dette vil nå nesten forsvinne i denne bydelen, sier Arvid Ask til NRK.

Jeg vil bli veldig overrasket dersom det ikke kommer reaksjoner på det vi legger frem.

Lars Christian Stendal, Jernbaneverket

Raunefjordens Venner er en upolitisk organisasjons der hovedmålsettingen er å verne kyst- og strandsonen mot «inngrep som vil ha uopprettelige konsekvenser for det totale miljø.» Ved årsskiftet talte foreningen rundt 200 medlemmer.

– Hvis Flesland kommer som anbefalt forslag i morgen kommer vi til å fortsette å legge frem våre argumenter. Det er til syvende og sist politikerne som skal avgjøre dette, så vi har definitivt ikke gitt opp, sier Arvid Ask.

NRK sender fremleggelsen av utredningen direkte:

Jernbaneverket overleverer Konseptvalgsutredning for logistikknutepunkt i Bergensregionen (utredning om fremtidig havn og godsterminal) til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på godsterminalen på Nygårdstangen i Bergen.

Fem valg

Valget av godsterminal står mellom følgende fem steder:

  • Flesland (Ytrebygda) - kombinert godshavn og godsterminal
  • Rådal (Fana/Ytrebygda)
  • Unneland (Arna)
  • Espeland (Arna)
  • Haukås (Åsane)

Tirsdag klokken 16.00 blir det kjent hvor Jernbaneverket ønsker at den fremtidige godsterminalen skal ligge.

– Jeg vil bli veldig overrasket dersom det ikke kommer reaksjoner på det vi legger frem, sier regiondirektør Lars Christian Stendal i Jernbaneverket.

– Både havn og jernbaneterminalen ligger i dag sentral i byen. Kapasiteten på disse har vært begrenset og ligger på steder som er tiltenkt å være sentrale byområder i fremtiden.

LES OGSÅ: Jernbaneverket har bestemt seg for ny godsterminal

Varsler mobilisering

Da Jernbaneverket vurderte Unneland som ett av alternativene for godsterminalen var det starten på mobiliseringsarbeidet i Arna.

– Mange vil måtte flytte fra hjemmene sine og oppleve at verdien på boligene går ned. Det vil også føre til at kommende generasjoner velger å bosette seg i vårt område. Jeg håper at engasjementet vil være stort, sier Bjørn Sundland på Unneland.

Han er med i gruppen Opp for Arna, som engasjerer seg i saken. Han er klar på at dersom Jernbaneverket velger Arna vil det starte en kamp som krever store ressurser.

Lars Christian Stendal

HAR SVARET: Regiondirektør Lars Christian Stendal.

Foto: Ketil Jordan/NRK

Siste video

Programleder: Mariann Reikerås