BKK-feil førte til stans i produksjonen

Det var en feil på strømtilførselen som førte til at produksjonen måtte stanses på Troll-A plattformen tirsdag.

Troll A

STRØMBRUDD: Plattformen ble stengt ned etter et strømbrudd og en gassalarm tirsdag morgen.

Foto: Statoil / Harald Pettersen

Strømbruddet skjedde i forbindelse med vedlikeholdsarbeid på 300 kV-ledningen som går fra Litlesotra til Kollsnes. Denne ledningen er hovedforsyningen til anlegget på Kollsnes.

– For å kunne utføre vedlikeholdsarbeidet måtte ledningen kobles ut, og Kollsnes forsynes gjennom en reserveforsyning, sier kommunikasjonsrådgiver Anne Mette Tuvin i BKK Nett.

I forbindelse med omkobling fra hoved- til reserveforsyning har det dessverre skjedd en feil, som resulterte i at deler av strømforsyningen på Kollsnes utilsiktet har blitt koblet ut.

Utkoblingen skjedde kl. 08.33 og forsyningen var gjenopprettet ca. 7 minutter senere.

Enkeltstående hendelse

BKK Nett har vært i kontakt med Statoil på bakgrunn av hendelsen, og det er ingen grunn til at noe tilsvarende skal skje igjen.

Informasjonssjef for norsk sokkel i Statoil, Morten Eek, sier dette om situasjonen som oppstod:

– Vi forholder oss til at vi ble rammet av en strømstans som følge av arbeid på land. Dette følges opp av partene som er involvert her.

– Årsaken til at vi stengte produksjonen, var en gassalarm som inntraff samtidig, og da tar det litt tid før vi har sjekket ut denne og gått over alle systemer ombord før vi starter opp igjen.

– Konsekvensen for oss er utsatt produksjon som følge av nedetid, utover det kan ikke vi si noe om videre effekter, sier Eek til NRK.

Produksjonen fortsatt stengt

Produksjonen er fremdeles stengt etter et strømbrudd på plattformen klokken 9 i dag.

Statoil jobber tirsdag ettermiddag med å finne ut årsaken til at gassalarmen på Troll-A plattformen gikk da de mistet strømmen klokken 9.

Når gassalarmen går blir produksjonen automatisk stengt ned.

– Nå jobbes det for fullt med å få produksjonen i gang igjen, sier Morten Eek i Statoil.

– Ikke evakuering

Det skal ha vært 63 personer på plattformen da alarmen gikk. Disse møtte opp på sine faste møteplasser eller stasjoner, ingen ble evakuert.

– Det er et «føre var-tiltak» som gjøres dersom ting skulle komme til å utvikle seg videre. Det gjorde det ikke her, og de gikk raskt tilbake til sine jobber, sier Eek.

Troll A er en av plattformene for gassproduksjon på Trollfeltet i Nordsjøen. Feltet ligger rundt 65 kilometer vest for Kollsnes i Hordaland.