Private ildsjeler finner bolig til flyktninger

På eget initiativ har to askøykvinner satt i gang gruppen «Positiv inkludering». De har allerede hjulpet et titall flyktninger med å finne egen bolig.

Bosetter flyktninger

POSITIV INKLUDERING: Talha Rmmo og konen Rawa Marouf har fått oppholdstillatelse og ønsker å bli boende i Bergen. Sidsel Lundebø (til h.) og Cecilie Larsen hjelper dem gjennom gruppen «Positiv inkludering».

Foto: Marthe Njåstad / NRK

På Landås avlastnings- og transittmottak i Bergen har det syriske ekteparet Talha Rmmo og Rawa Marouf fått besøk av Sidsel Lundebø og Cecilie Larsen.

De to bergenskvinnene har startet gruppen «Positiv inkludering» og har hatt et stort engasjement for asylsøkerne på mottaket.

– Vi er blitt veldig vant til å bo her i Bergen, sier Talha Rmmo. Konen Rawa Marouf er enig. Hun vil helst ikke flytte noen andre steder.

– Jeg håper å finne et sted å bo her i Bergen eller på Askøy, sier hun.

– Vi har fått gode venner her, som er blitt som en ny familie, sier Talha Rmmo.

Bosetting

VIL HELST BLI I BERGEN: – Vi er blitt veldig vant til å bo her i Bergen, sier Talha Rmmo. Konen Rawa Marouf er enig.

Foto: MARTHE NJÅSTAD / NRK

Skal slippe å flytte langt bort

Over 100 kommuner i Norge praktiserer såkalt avtalt selvbosetting. Der kan flyktninger som har fått oppholdstillatelse selv finne et sted å bo, i stedet for å vente på å bli tildelt en bokommune.

Dette vil Lundebø og Larsen hjelpe flyktningene med, slik at de slipper å flytte langt vekk. Så langt har gruppen «Positiv inkludering» hjulpet ti stykker med å finne en bolig, og det kan fort bli flere.

– Det kan godt bli 20-30 stykker til. Det er positivt at flere får hjelp til å bosette seg der de ønsker, heller enn at de blir tildelt en kommune de ikke har noen relasjon til, sier Lindebø.

Grethe Baldersheim

POSITIVT: – Vi ser at veldig mange klarer å skaffe bolig selv, sier Grethe Baldersheim i Bergen kommune.

Foto: Marthe Njåstad / NRK

Ikke bekymret for opphopning

I Bergen kommune blir over halvparten av flyktningene bosatt gjennom avtalt selvbosetting.

– Det positive med ordningen er at vi får raskere bosetting, sier Grethe Baldersheim, leder for introduksjonsprogrammet i Bergen.

– Vi ser at veldig mange klarer å skaffe bolig selv. Det er en verdifull egenskap de kan ta med seg over til andre områder i livet, sier Baldersheim.

– Noe av kritikken mot selvbosetting har vært frykten for opphopning av flyktninger i enkelte områder, slik man har sett i Sverige. Er du bekymret for det her?

– Bergen har hatt lite av det. Vi er opptatte av det og snakker om det. Får vi gode boligobjekter litt spredt i utkanten, så er vi veldig opptatte av å få det til, nettopp for å hindre det vi har sett i Sverige, sier Baldersheim.

BOSETTING

FLERE PROSJEKTER: Sidsel Lundebø og Cecilie Larsen har flere bosettingsprosjekter på gang, og håper flere vil engasjere seg i å hjelpe.

Foto: MARTHE NJÅSTAD / NRK

Ventetid på seks måneder

Fremdeles er ventetiden fra vedtak om opphold, til tildeling av kommune, på nærmere seks måneder i snitt. Regiondirektør i IMDI Vest, Bente Blytt, sier at selvbosetting kan hjelpe enkelte grupper med å komme fortere ut av mottakene.

– Barn og barnefamilier er prioritert. Da blir gjerne de som er enslige ventende lenger. Så har de en mulighet til å skaffe leilighet selv, vil det kunne påvirke køene.