Prest langet ut mot homoekteskap under barnedåp

Brukte barnedåpen som arena for å promotere sitt syn på likekjønnede ekteskap. – Jeg fikk vondt i magen, sier far til dåpsbarn.

Døpefont i Strusshamn kirke

TALTE OM KJÆRLIGHET: Seks barn ble døpt her i Strusshamn kirke 26. februar. Presten brukte prekenen til å formidle sitt syn på homofilt ekteskap.

Foto: H. Andersen

– Presten skulle holde sin preken om kjærlighet. Han var veldig tydelig på at ekteskap ikke var for likekjønnede, og bare var mellom mann og kvinne. Det er feil budskap til feil publikum, sier Anders Jakobsen.

Anders Jakobsen

REAGERER: Anders Jakobsen ble svært provosert av prestens temavalg under dåpsgudstjenesten.

Foto: Privat

Skrev leserinnlegg

Han er far til et av dåpsbarna i Strusshamn kirke på Askøy 26. februar. Jakobsen forteller at han har barnetroen i behold, men går ikke regelmessig i kirken.

Prestens preken i gudstjenesten fikk ham til å skrive et leserinnlegg i Bergens Tidende titulert «Lite kjærlig preken».

– Når man nettopp har døpt seks unger og han holder denne prekenen, oppfatter jeg budskapet som at man ønsker velkommen inn i kirken og sier at vi aksepterer deg, så lenge du ikke er homofil. Jeg fikk vondt i magen, sier Jakobsen.

I januar vedtok Kirkemøtet med stort flertall en vigselsliturgi for likekjønnede ekteskap.

– Skriften er avgjørende, ikke kirkemøtet

Soknepresten i Strusshamn, Michal Møgster, sier at han ikke har noe imot homofile, men legger ikke skjul på at er imot at homofile skal gifte seg i kirken. Han sier at han så en mulighet til å promotere hva han mener da han har blitt spurt om hva hans syn på saken er, samt i forbindelse med reformasjonsjubileet.

– Et av spørsmålene i reformasjonen var hva vi skal styre etter. Det er den hellige skrift. Jeg kan ikke se noe annet enn at Bibelen er nokså tydelig på at ekteskapet er mellom mann og kvinne, sier Møgster.

– Du hadde en talerstol og et publikum, og bruker muligheten til å redegjøre for ditt syn. Hvorfor det?

– Det er ikke mitt syn. Jeg refererer til synet den hellige skrift har, og som er forståelsen de fleste har.

– Det er med stort flertall vedtatt at likekjønnede kan gifte seg, og det er vedtatt en liturgi.

– Ja, men Luthers anliggende var at kirken som institusjon kan ta feil. Det er skriften som er avgjørende, og som vi skal styre etter, ikke hva kirkemøtet vedtar, sier Møgster.

Biskop går god for presten

Biskop i Bjørgvin bispedømme, Halvor Nordhaug, sier at presten har rett til å fremme sine syn i prekenen.

– Dette var en normal gudstjeneste med dåp, og i Strusshamn kirke er det dåp i de aller fleste gudstjenester. Hvis man bare skal ta det opp i gudstjenester uten dåp, så blir det ikke mange anledninger.

Han påpeker at Jakobsen i BT-innlegget kaller dette en politisk preken og spør om det er greit å holde slike i vanlige gudstjenester med tilhørende dåp.

– Det er på siden å kalle det en politisk preken, og hvis han mener at presten ikke skal få fremme sitt syn i gudstjenester med dåp, så er det i strid med Kirkemøtets vedtak som åpner for begge syn, sier han.