Politireformen splitter Stord

Ordføreren og lensmannen på Stord er uenige om hvilken inndeling av politidistrikter som er best for innbyggerne i Sunnhordland.

Created by InfoDispatcher

VIDEO: Lensmannen på Stord er fornøyd med forslaget om at Sunnhordland skal samarbeide på tvers av fylkesgrensen til Rogaland, men hør hva stordabuerene mener.

Trolig vil Politi-Norge i fremtiden bli inndelt i 12 politidistrikt, mot 27 i dag.

Liv Kari Eskeland

VIL BLI I HORDALAND: Ordfører i Stord kommune ønsker at Sunnhordland politidistrikt skal ligge under Hordaland.

Foto: Dag Harald Kvammen Andersen / NRK

Det er blant annet ventet at Haugaland og deler av Sunnhordland politidistrikt skal bli lagt inn under Rogaland politidistrikt.

– Vi har vært tydelig på at vi helst vil at kommunene i Sunnhordland skal gå til Bergen politidistrikt, det har med beredskapsfunskjonener og transportmessige grunner å gjøre, sier ordfører i Stord kommune, Liv Kari Eskeland til NRK.

– Transportmessig er det lengre til Stavanger enn Bergen, i tillegg blir det svært krevende dersom en kommune skal tilhøre forskjellige distrikt.

Vil samarbeide over grensene

Lensmann på Stord, Roald Raunholm, er derimot fornøyd med at politiet skal samarbeide på tvers av fylkesgrensen til Rogaland.

– Vi skal holde beredskapsområdet med Haugaland intakt, fordi det vil gi det beste polititilbudet til våre innbyggere i Sunnhordland, og det er det viktigste i denne saken, sier Raunholm.

– På hvilken måte gir det et bedre tilbud?

– Kommunikasjonen mot Haugesund er godt etablert, og er nærmere oss. Et annet alternativ vil bli dramatisk mye dårligere.

Uenig

Ordføreren i Stord er uenig med lensmannen. Hun mener de hører hjemme med Hordaland.

– Vi er begge enige om at en reform er på sin plass å gjennomføre, men vi har forskjellig utgangspunkt i forhold til hvordan en skal knytte seg opp. Jeg som er ordfører ser nok litt bredere enn det lensmannen gjør, sier Eskeland.

Hun mener det vil være krevende å ha Rogaland som politidistrikt.

– Vi skal gi gode tjenester til innbyggerne våre uansett utfall, men hvis dette blir løsningen, vil vi bli en utkant i et stort distrikt. Vi har ikke de kontaktene mot Rogaland som vi har mot Hordaland, og det er utfordrende.