NRK Meny
Fylkestinget i Hordaland
Foto: Sølve Rydland / NRK

Politikk i Hordaland

Oppsummert

Her får du det siste om fylkestinget og det som rører seg rundt politikken i Hordaland.

 • Vil ikkje ha bybaneomkamp

  Samferdsleutvalet i Hordaland aksepterer bystyrefleirtalet i Bergen sitt forslag til bybanetrase mot Åsane. Dei høge kostnadane for tunnelen gjennom dei indre delane av Sandviken, gjorde at fylkesrådmannen ønskte å gå vidare med ei alternativ dagløysing i Sjøgaten. Dette fekk ikkje tilslutnad frå politisk hald.

 • Takkar nei til attval

  Mona Røsvik Strømme og Nils Marton Aadland (bilete) takkar nei til attval i fylkespolitikken for Høgre, skriv BT. Dei to utgjer i dag to av Høgre sine tre representantar i fylkesutvalet i Hordaland.

  Nils Marton Aadland
  Foto: Kjartan Lægreid / NRK
 • Kystpartiet legger ned i Hordaland

  Ifølge Bergens Tidende kommer nedleggelsen på bakgrunn av en intern uenighet i Kystpartiet. Blant annet har Hordaland-fløyen vært misfornøyd med den nordnorske dominansen i partiets hovedstyre. Lagets leder melder seg nå inn i Senterpartiet.

 • Kystpartiet legg ned i Hordaland

  Kystpartiet legg ned partiorganisasjonen i Hordaland. Årsaka er manglande tillit til hovudstyret i partiet og manglande oppslutning, seier tidlegare leiar i Hordaland Kystparti, Harald Kremner. Han har meldt seg inn i Senterpartiet.

  Harald Kremner
  Foto: privat