NRK Meny
Fylkestinget i Hordaland
Foto: Sølve Rydland / NRK

Politikk i Hordaland

Oppsummert

Her får du det siste om fylkestinget og det som rører seg rundt politikken i Hordaland.

 • Bybanen AS får ny direktør

  Adelheid Nes er tilsett som ny administrerande direktør i Bybanen AS. Dermed etterfølgjer ho Kjell Atle Gullbrå som har vore i stillinga sidan februar 2016. Adelheid Nes har den siste tida jobba med byvekstavtalen mellom Hordaland, Bergen og staten. Ho startar i jobben i februar. – Eg veit kor mykje politisk prestisje og arbeid som ligg bak Bybanen, så det ligg eit stort ansvar i at bybanen skal fungera så godt som mogeleg, seier Nes til NRK.

  Adelheid Nes vert ny administrerande direktør for Bybanen AS
  Foto: Sølve Rydland / NRK
 • Ikkje avprivatisering av Bybanen

  Fylkestinget i Hordaland vedtek onsdag at private selskap framleis skal stå for drifta av Bybanen i Bergen. Ap, Raudt og SV går inn for at fylkeskommunen skal ta over, men greier ikkje å få fleirtal for sitt syn. Dermed vert drifta på nytt konkurranseutsett når kontrakten med Keolis, som i dag driv Bybanen, går ut i 2019.

  Bybanen på Nygård
  Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK
 • Julegåve til Masfjorden

  Fylkestinget går inn for å søkja om omlag ein milliard i ferjeavløysingsmidlar for å finansiera Masfjordbrua. Ordninga går ut på at staten betalar summen det ville ha kosta å driva kabelferja mellom Masfjordnes og Duesund i 40 år. Fordi fylkeskommunen truleg må betala renteutgiftene, på mellom 300 og 600 millionar, er det likevel ikkje sikkert at brua vert bygd. MDG, Raudt og SV gjekk i mot forslaget.

  DM-2
  Foto: ODDGEIR ØYSTESE / NRK
 • Stoppar nedleggjing av båtruter

  Fylkestinget fjernar formuleringa om at dei to båtrutene som knyt saman veglause gardar i Osterfjorden og Veafjorden vert lagt ned. I samband med budsjettet for 2018 foreslo fylkesrådmannen å spara 2,2 millionar, med å leggja ned rutene. Fylkespolitikarane ber no om at behovet for rutene ver utgreidd, og varslar at saka kjem oppatt til våren.

 • Reduserer talet på kollektivsoner

  Samtlege parti i fylkestinget går inn for å redusera talet på kollektivsoner i Hordaland frå 430 til 7. Det inneber at fleire kan reisa lengre med minstetakst på 37 kroner og betala med mobilbillett. Vedtaket er ein del av fylkesbudsjettet for 2018.

Siste video

Programleder: Mariann Reikerås
Se forskerne undersøke hvalen
Det aller første julemarkedet i Bergen er en suksess. Den første uken det har vært åpent har tusenvis av mennesker vært innom.