NRK Meny
Byrådet
Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Politikk i Bergen

Oppsummert

Her får du det siste om politiske saker og hendelser i Bergen kommune.

 • Byrådet snur om Bybanen til Åsane

  Byrådet i Bergen snur i valet av Bybanetrasé gjennom Sandviken og til Åsane. No går dei inn for å forlenge Fløyfjellstunnelen for bilar, og la Bybanen gå i dagen i Sandviken. Dermed droppar dei planane om tunnel under Sandviken og heilt til NHH, som vart lansert i november. – Dette er ein stor dag og ein siger for demokratiet, seier Geir Næss i velforeininga Ytre Sandviken, som har kjempa mot tunnelplanane.

  Anna Elisa Tryti pressekonferanse om Bybanen
  Foto: Tone Berge / NRK
 • – Ansvarsfråskriving frå Høgre

  – Det var Høgres tidlegare helsebyråd, ikkje eg, som la føringane for innsparingane, sa helsebyråd Rebekka Ljosland (KrF) i høyringa i dag. Ho meiner det er ansvarsfråskriving å kritisera omorganiseringar og effektiviseringar dei sjølv har ønska.

  Helsebyråd Rebekka Ljosland (KrF)
  Foto: Leif Rune Løland / NRK
 • Ex-byråd: – Meir å henta

  – Endringane for å kutta kostnadar og sikra fokus på den enkelte brukar var nødvendig, seier Vigdis Anita Gåskjenn (KrF) som fungerte som helsebyråd i 2017. – Eg trur det framleis er meir å henta på å gjera ting annleis, sa ho under høyringa i dag.

  Vigdis Anita Gåskjenn (KrF)
  Foto: Leif Rune Løland / NRK
 • – Skulle involvert tilsette meir

  – Me burde brukt meir tid på omorganiseringane i høve til tillitsvalde, seier kommunaldirektør Mevold. – Men dei politiske krava om å kutta overforbruket gjorde at me måtte gjennomføra det.

Warloe
Mikkel Grüner

Siste video

Hjemmesykepleien i Bergen bytter nøkler med elektronisk lås.
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.