NRK Meny
Byrådet
Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Politikk i Bergen

Oppsummert

Her får du det siste om politiske saker og hendelser i Bergen kommune.

 • Horn vil stille som Venstre-topp

  Erlend Horn skriv i eit Facebook-innlegg at han har varsla nominasjonskomiteen i Bergen Venstre om at han ynskjer å stille som 1.-kandidat for Bergen Venstre i kommunevalet 2019. Horn er i dag byråd for sosial, bustad og inkludering i Bergen kommune.

  Byråd Erlend Horn (V)
  Foto: Leif Rune Løland / NRK
 • Skal omsider granska barnevernssaker

  Bystyret i Bergen vedtok i dag at ti enkeltsaker i barnevernet skal granskast. Målet er å sjå på prosessane som ligg til grunn for vedtaka i sakene. Byrådspartia var i utgangspunktet sterkt kritiske til gjennomgangen, då bystyret tvinga byrådet til å få i gang granskinga i mai i fjor. Målet er at kartlegginga skal vera klar før årsskiftet.

 • Krev raske kunstgrasgrep

  Bystyret i Bergen krev at tiltak for å hindra rømming av gummigranulat frå kunstgrasbaner kjem i gang så snart som råd. Bystyret meiner at ein ikkje kan venta til 2019 med å ta i bruk utstyr som skal hindra rømming, slik byrådet sin handlingsplan legg opp til. Forslagsstillar Jana Midelfart Hoff (H) meiner at byrådet har somla med å setja i verk tiltak.

  Granulat i hand
  Foto: Ingrid Telset Heltne / NRK
 • Vil tilsetja fleire innvandrarar

  Bystyret i Bergen vedtok onsdag at det skal lagast ein plan for å tilsetja fleire med innvandrarbakgrunn i kommunen. Forslagsstillar Lubna Jaffery (Ap) meiner andelen tilsette med innvandrarbakgrunn aukar for sakte. – No håpar eg at me får ei stasing som gjer at Bergen vert ein føregangsby på dette området, seier Jaffery. Frp var det einaste partiet som ikkje støtta forslaget.

   Lubna Boby Jaffery
  Foto: Sølve Rydland / NRK
Warloe
Mikkel Grüner

Siste video

Programleiar: Jan Børge Leirvik
Programleiar: Jan Børge Leirvik
Programleiar: Jan Børge Leirvik