Vest politidistrikt først i landet med ny mottakssentral for anmeldelser

Politiet i Bergen har ved flere anledninger fått kritikk for håndteringen av saker. Nå gjør de noe med det.

Kaare Songstad klipper snor

KLIPPET: Rød snor var byttet ut med sperrebånd da politimester Kaare Songstad åpnet den nye mottakssentralen.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Vest politidistrikt er det første politidistriktet som får innført en ny mottakssentral for anmeldelser. På denne måten håper politiet å prioritere saker riktigere, bedre og kjappere.

Felles straffesaksinntak skal innføres i alle tolv politidistrikter i Norge i løpet av 2017.

– En av målsettingene her er at vi får en litt likere behandling av straffesaker, ved at det gjøres på et sted, sier prosjektleder Esther Klubben.

Kraftig kritikk mot bergenspolitiet

Prioriteringene til politiet i Bergen har blitt kraftig kritisert de siste årene. I Monika-saken henla politiet 8 år gamle Monika Sviglinskaja saken som selvmord.

NRK har tidligere fortalt om de gjentakende dieseltyveriene som ikke ble etterforsket til tross for at tilståelser var på plass.

Et tredje eksempel er narkovarslingssaken fra i fjor høst som viste at politiet unnlot å etterforske alvorlige narkotikasaker.

– Vi kan ikke leve med at det er store forskjeller i hvordan alvorlige kriminalsaker som for eksempel voldtekt behandles og vurderes i en innledende fase. Vi trenger å løfte kvaliteten på håndteringen i bunn, og det er ingen tvil om at ulikhetene i Norge har vært for store, sier fagdirektør i Politidirektoratet Atle Roll-Mathiesen.

Vedkjenner problem

Politimester i Bergen, Kaare Songstad, vedkjenner at politiet i Bergen har hatt problemer med prioriteringer.

– Prioriteringene har vært foretatt litt for ulikt, og særlig i Bergen kommune, sier Songstad.

– Det er ingen tvil om at vi har et forbedringspotensial, supplerer visepolitimester Ida Melbo Øystese.

Utvider over sommeren

Når Bergen nå får en slik mottakssentral, vil de i første omgang håndtere saker innenfor bygrensene. Over sommeren skal sentralen ta hånd om saker for hele Vest politidistrikt. Politiet ser for seg å bruke denne modellen i alle politidistriktene.

Med den nye mottakssentralen på plass, ønsker politiet å samkjøre reaksjonene, slik at håndteringen ikke vil avhenge av manglende kapasitet og kompetanse ved enkelte politikontorer.

– Det er viktig for oss at uansett hvor i politidistriktet du bor, og blir utsatt for en straffbar handling, så skal politiet reagere på den på samme måte. Tidligere har det vært litt for ulikt hvordan de enkelte kontorene har håndtert enkelte sakstyper, sier Øystese.

– Hverdagskriminalitet langt ifra hverdagslig

Når politiet tidligere har fått kritikk for å la være å etterforske såkalt hverdagskriminalitet, håper de nå på forbedring.

– Vi snakker om hverdagskriminalitet, men det er langt ifra hverdagslig for dem som opplever det, sier hun.

Ifølge delprosjektleder Jan Kaare Aaberg i Vest politidistrikt, vil dette spesielt hjelpe folk i byer til å få etterforsket såkalt hverdagskriminalitet.

- I tiden framover skal vi vurdere hvordan felles straffesaksinntak også kan fungere som sentral for hele politidistriktet, ikke bare Bergen, sier Aaberg.

Han viser til at det i enkelte sakstyper av ulike grunner er en mye høyere terskel for å få en sak etterforsket i en by enn det er på et lensmannskontor.