– Urealistisk med flere politihelikoptre

Politidirektoratet foreslår heller at politiet rykker ut med private helikoptre og redningshelikoptre, enn å kjøpe inn nye politihelikoptre.

Politidirektoratet foreslår heller at politiet rykker ut med private helikopter og redningshelikopter, enn å kjøpe inn nye politihelikopter. I Bergen er politiet skuffet.

KUN PÅ ØSTLANDET: Norge har i dag bare politihelikopter stasjonert på Østlandet. Slik bør det være også i fremtiden, mener Politidirektoratet. Politiets Fellesforbund er skuffet.

Snart fire år etter terrorangrepet på Utøya har Politidirektoratet konkludert med hvordan de vil at deres beredskap i luften skal se ut.

De leverte sin utredning «Politiets transportkapasitet luft – hele landet» til Justisdepartementet denne uken. Utredningen er resultatet etter et årelangt arbeid i Politidirektoratet, med innspill fra en lang rekke instanser.

Ifølge direktoratet er utredningen unntatt offentlighet, men beredskapsdirektør i Politidirektoratet, Kaare Songstad, forteller hvor de står.

Han går langt i å si at de ikke blir etablert flere politihelikopterbaser i Norge.

– Det er veldig lite realistisk å tenke seg en landsdekkende politihelikopter-beredskap. Det er bedre å fokusere på den beredskapen vi har, og supplere den med andre løsninger.

Krevde flere politihelikoptre

Helikopterkart fra Politiforum
Foto: Politiforum / Illustrasjon

22. juli viste hvor sårbar politiets helikopterberedskap har vært: Mens terroristen gikk til angrep, var NRK først i luften over stedet. Samtidig sto politiets eget politihelikopter på bakken, fordi mannskapet hadde fått ferie.

Gjørv-kommisjonen kom med sin knusende dom over politiets luftinnsats i sin rapport i 2012: Flere liv kunne vært spart om politihelikopteret hadde vært raskt tilgjengelig.

Terrorangrepet utløste også krav fra andre politidistrikt om at resten av landet burde få egne politihelikoptre. Politimesteren i Bergen var raskt ute og krevde eget politihelikopter på Vestlandet.

– Lite reell ressurs for politiet

Siden det har politihelikopteret på Østlandet blitt forsterket, men det er fremdeles landets eneste base. Det bør det fortsatt være, mener Songstad.

– Jeg er normalt optimistisk, men vi må se realistisk på dette. Å bygge opp en politihelikopter-tjeneste utenfor Oslo, med det vi antar vi kan få av finansiering i dag, synes vanskelig, sier han til NRK.

Han innrømmer at politihelikopter-utredningen har tatt svært lang tid.

– Det har skjedd mye, og ikke vært mangel på prosesser. Jeg er lite tilfreds med at vi ikke har kommet lenger enn vi det vi har. Fortsatt er det slik at helikopter er en svært lite reell ressurs for politiet i en kritisk situasjon.

Kaare Songstad fra Politidirektoratet

HAR IKKE RÅD: – Vi ønsker flere helikopter, men vi har ikke handlingsrommet til det, sier beredskapsdirektør Kaare Songstad.

Foto: Audun Braastad / NTB Scanpix

Fikk fire alternativ til nye baser

Utredningen som ble levert denne uken vil skuffe mange lokalpolitikere og politidistrikt rundt om i landet. Mange har krevd – og forventet – at det skal komme på plass politihelikopter også andre deler i landet.

Vi er kommet et stykke på vei med å se på hvordan vi for eksempel kan ta i bruk helikoptrene som brukes til offshore-transport.

Kaare Songstad, Politidirektoratet

Det er Justisdepartementet som skal ta avgjørelsen om hvordan fremtidens politiberedskap i luften skal se ut. Politidirektoratet har nå utredet ulike løsninger.

De har igjen fått laget utredninger fra flere andre. Senest i fjor sommer fikk direktoratet overlevert et forslag fra en rekke nødetater, Norsk Luftambulanse og Forsvaret. De kom med fire nye alternativ til helikopterbaser:

  1. Ny base på Vestlandet med to helikoptre.
  2. To nye helikopterbaser: En på Vestlandet og en i Midt-Norge, med to helikopter på hver base.
  3. Tre nye helikopterbaser: En på Vestlandet, en i Midt-Norge og en i Nord-Norge. To helikopter på hver base.
  4. Samme som alternativ 3, men med tre helikopter i nord.
Politimesteren i Bergen vil ha eget helikopter til politiet i byen.

SE VIDEO: Høsten 2011 krevde politimesteren i Bergen eget helikopter i vest.

Politidirektoratet: – Urealistisk

Alt dette er urealistisk, mener Politidirektoratet. Et nytt politihelikopter koster i dag 100 millioner kroner. I tillegg kommer kostnadene til piloter på døgnbemanning hver dag gjennom hele året.

– Vi fikk mye god argumentasjon i den rapporten. En helikoptertjeneste der vi har kontroll på ressursene selv er den beste. Men det er viktig å bruke ressursene på løsninger som kan bli til noe, i stedet for urealistiske prosesser.

– Vi ønsker flere politihelikoptre, men vi erkjenner at det reelle handlingsrommet i overskuelig fremtid ikke tillater etablering av flere politihelikopterbaser i Norge.

Vil heller bruker private løsninger

Det siste halvåret har Politidirektoratet blant annet jobbet med å se på muligheten for å bruke private helikopter som en del av politiberedskapen.

Offshore-helikoptre, redningshelikoptre og små private helikopterselskap står alle på listen som kan bli aktuelle å bruke for å frakte politiet rundt i nødssituasjoner.

– Sammen med departementet ser vi på en del muligheter for å supplere det vi har. Vi er kommet et stykke på vei med å se på hvordan vi for eksempel kan ta i bruk helikoptrene som brukes til offshore-transport. Det finnes mange slike allerede, og vi ønsker å utvikle et samarbeid.

Sea King redningshelikopter

I fremtiden ser Politidirektoratet for seg at de oftere bruker redningshelikopter for å rykke ut til oppdrag.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

– Spesielt er offshore-basene på Sola og på Flesland interessante. Det er store baser med sentral beliggenhet og stor rekkevidde, sier Songstad.

– Vi kan tenke oss at politiet tar ut disse helikoptrene og bruker dem i en nødssituasjon. Men det vil kreve trening og at vi oppretter et fast samarbeid.

Du har ingen garanti for å være førsteprioritet. Er det en akutt situasjon, er det behov for et helikopter med en gang.

Kjetil Rekdal i Politiets Fellesforbund

Forsvarets helikopter er allerede tilgjengelige for politiet i dag. Også disse vil politiet se på om de kan bruke enda mer i krisesituasjoner.

Bilen ble forfulgt av flere politibiler, støttet av et politihelikopter i flere kilometer på E6 før den ble stoppet og føreren forsøkte og rømme til fots. Etter kun noen hundre meter ble han pågrepet.

SE VIDEO: Denne videoen ble filmet fra politihelikopteret under en dramatisk biljakt i mai i fjor.

Mer bruk av redningshelikoptre

Politiet bruker også redningshelikoptrene tilhørende hovedredningssentralene i Nord- og Sør-Norge i dag. Også dette ser Politidirektoratet på å utvide, i stedet for å kjøpe nye politihelikoptre.

– Vi har et generelt transportproblem for våre styrker. Det viktigste for oss er å få en forutsigbarhet på tilgang til helikopter når vi måtte trenge det, i hele Norge. Vi tror private ressurser vil gi best effekt.

Politiet bruker selv begrepet «gripbarhet». For dem betyr det at ressursene skal være lett å få tak i og raske å få ut i felten.

Kjetil Rekdal i Politiets Fellesforbund

VIL HA HELIKOPTER: Kjetil Rekdal i Politiets Fellesforbund mener politireformen med færre politidistrikt er et argument for eget politihelikopter i vest.

Foto: Sindre Helgheim / NRK

– Det handler om å ha en reell ressurs som er tilgjengelig, og som vi vet er der. Slik at vi har en responstid vi kan stole på.

I dag er politiet i hele landet avhengig av at politiets helikopter på Østlandet kan rykke ut, eller at Forsvaret stiller med helikopter. Men Forsvarets helikopter har en responstid på én time, mens et politihelikopter er klart på 15 minutter.

– Offshore-varianten vil kunne gi bedre tilgjengelighet, men ikke i nærheten så kort responstid som andre løsninger.

Oslo-politiet leier helikopter fra London-politiet
Politiet har fått mye kritikk for at de kun hadde ett helikopter å bidra med under terrorangrepene 22. juli i fjor. Nå har Oslo-politiet inngått en avtale med engelsk politi om å leie ett av deres helikoptre.

SE VIDEO: I 2013 måtte Oslo-politiet leie inn helikopter fra London-politiet.

Frykter å komme bak i køen

Kjetil Rekdal i Politiets Fellesforbund i Hordaland sier han, som resten av politidistriktet, ville hatt et eget politihelikopter i vest.

Han peker også på politireformen, som skal redusere tallet på politidistrikt fra 27 til tolv. I vest blir Hordaland og Sogn og Fjordane ett stort distrikt, med store rekkevidder, fjell og fjorder.

– Jeg syns det er synd å gå bort fra anbefalingene om egen helikopterberedskap, når du skal få ett stort politidistrikt på Vestlandet. Da er det behov for faktisk å få ut mannskap til redning, transport og overvåkning i hele distriktet, sier Rekdal.

– Nærpolitimodellen forutsetter at vi skal ha akseptabel responstid for alle innbyggere. Med inntil seks timer med bil og ferge for å nå deler av det foreslåtte politidistriktet i vest, er helikopterberedskap nødvendig.

Han understreker at han ikke kjenner detaljene i den endelige utredningen fra Politidirektoratet, som hvor raskt private aktører skal kunne stille opp for politiet.

Private samarbeid vil være en veldig god idé.

Peter Christian Frølich, Høyre

Rekdal ser likevel utfordringer med at politiet må stole på andre.

– Du har ingen garanti for å være førsteprioritet. Er det en akutt situasjon, er det behov for et helikopter med en gang. Skjer det noe i Årdal vil det være behov for å flytte mannskaper fra Bergen på kort tid. Da vil et politihelikopter være den beste ressursen.

Super Puma-helikopter CHC

POLITIHELIKOPTER? Et Super Puma-helikopter CHC frakter oljearbeidere fra Vestlandet til Nordsjøen. I fremtiden kan pilotene kanskje også fly politifolk rundt på Vestlandet.

Foto: CHC

– Best mulig beredskap må være målet

Peter Christian Frølich

STØTTER: Å la private frakte politiet på oppdrag er en veldig god idé, mener Peter Christian Frølich i Høyre.

Foto: Hordaland Høyre

Peter Christian Frølich sitter i justiskomiteen for Høyre. Han ser svært positivt på å la private piloter bistå politiet.

– Private samarbeid vil være en veldig god idé. Behovene rundt om i landet vil være ulike, og mange steder kan dette være en god løsning, sier han.

LES OGSÅ: Bruker politihelikopter til snøskuterjakt

Han åpner også for å bruke mindre, private aktører i distriktet.

– Noen steder vil det være greit å ta inn redningshelikopter, noen steder vil det være naturlig å trekke på forsvarets ressurser. Enkelte steder vil private, mindre selskap kunne fylle behovet.

– Vi må ikke ha ideologiske skylapper som sperrer for gode løsninger. Man må ha et mål for øye, og det må være nest mulig beredskap, sier Frølich.

Departementet: – Vi ser på flere ting

Det er altså Justisdepartementet som til syvende og sist skal bestemme om det kommer flere politihelikoptre.

Vidar Brein-Karlsen

SKAL BESTEMME: Statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) i Justisdepartementet bekrefter at de ser på ulike løsninger, og at utredningen fra Politidirektoratet er viktig.

Foto: Olav Heggø / Fotovisjon

Utredningen fra Politidirektoratet havner i deres postkasse en gang denne uken. Departementet svarer slik på deres vurdering av å bruke private helikopter som politihelikopter:

– Det foreligger flere ulike utredninger fra forsvaret og politiet. Det er viktig at disse ses i sammenheng, der man inkluderer ressurser både fra forsvaret og redningstjenesten, sier statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Vidar Brein-Karlsen (Frp).

Han sier de nå skal vurdere Politidirektoratets innspill.

– Vi ser på flere muligheter for å kunne bedre politiets helikopterkapasitet ytterligere. Politidirektoratet har i 2013 og 2014 utredet politiets behov for luftkapasiteter og har nylig sendt en tilråding om framtidig helikopterkonsept til departementet. Rapportene og tilrådingen gir et grunnlag for det videre arbeidet med politiets helikopterberedskap, sier statssekretær Hans J. Røsjorde (Frp) i Justis- og beredskapsdepartementet.

Oslo-politiets helikopter var ute av drift da terror-angrepene rammet Norge fredag. For få år siden var helikopteret bemannet hele døgnet. På grunn av pengemangel står det nå stadig mer på bakken.

SE VIDEO: Se reportasjen fra 27. juli 2011: Helikopteret var brukt mindre og mindre i årene før terrorangrepet.