POLITIANMELDT ULOVLIG UTSETTING:

Statens naturoppsyn har politianmeldt ulovlig utsetting av abbor i fiskevann i Austevoll og Fjell, skriver BT. Abbor er ulovlig å sette ut på Vestlandet fordi fisken kan skade økosystemet, og truer ørreten. På Austevoll ble det fisket fem abbor på en halvtime. – Når den først har kommet er den nesten umulig å bli kvitt, sier Gry valle hos Fylkesmannens miljø- og klimaavdeling.