Poliklinikk får kritikk

Ledelsen i Helse Bergen og Tertnes allmennpsykiatriske poliklinikk får kritikk av fylkeslegen. Under et tilsyn i mars avdekket fylkeslegen stor variasjon i hvordan pasienter med psykiske lidelser blir utredet. Klinikken risikerer å ikke avdekke alle problem, som for eksempel rus, og stille feil diagnose og gi feil behandling. Helse Bergen har fått frist til 10. juli med å rette dette opp.