Normal

Nå vil politikerne ha hjelp til å tegne byen på nytt

Bergen kommune planlegger 40.000 nye boliger i «landets grønneste» by. – En plan for de rike, mener opposisjonen.

Bergen sett fra Ulriken

ENDRINGER: I dag presenteres kommuneplanens arealdel for Bergen.

Foto: Sindre Helgheim / NRK

– Det aller viktigste er at vi ønsker å bygge en klima- og miljøriktig by.

Det karakteriseres som den største endringen i arealpolitikken på 50 år.

I dag presenterte byrådet kommuneplanens arealdel (KPA) for bystyret. Den noe tørre tittelen skjuler store endringer for Bergen i årene frem mot 2030.

Blant annet åpner byrådet for 40.000 nye boliger de neste 13 årene.

Mer grøntareal – mindre asfalt

I planen vil de nye boligene komme langs Bybanen, i bydelssentrene og i det utvidede sentrum. Kommunen legger ikke til rette for utbygging som ligger langt fra kollektivknutepunktene.

Arealplan kommundelplanen Bergen

GRØNT: Det nye arealkartet har 7132 dekar mer natur- og friarealer enn det gjeldende kartet, ifølge byråd Anna Elisa Tryti (Ap).

Foto: Bergen kommune

Målet er en klimavennlig by hvor langt flere skal kunne gå eller sykle mellom jobb, skole, barnehage og hjem.

I den utbyggerfilosofien er bilens rolle gitt liten plass. Byrådet legger opp til tydelige restriksjoner mot bilbruk.

– Vi legger opp til kollektivbyen, sykkelbyen og gåbyen Bergen, så ja – det blir vanskeligere å ta seg fram med bil, sier byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap).

Anna Elisa Tryti

BYRÅD: Byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap).

Foto: Sølve Rydland / NRK

7 millioner kvadratmeter grønnere

Et sammenhengende nettverk av vannveier og grønne friarealer skal inn i byggeområdene.

Det nye arealkartet har 7132 dekar mer natur- og friarealer enn det gjeldende kartet, ifølge byråden.

– Vi vil være opptatt av å få på plass grøntområder, fellesområder, vannveier og ta vare på arkitektur og historisk bygningsmiljø. Jeg tror dette vil bli attraktiv, også for dem som i dag bor i områdene som skal fortettes, sier Tryti og understreker at kommunen vil «fortette med en forsiktig hånd».

– For de rike

Gruppeleder for Fremskrittspartiet i Bergen, Tor Woldseth, frykter sentrumsområder kan bli i overkant attraktive. Han mener byrådet bygger en by for de rike som følge av for strenge føringer.

– Det er kjempedyrt å bygge i sentrum. Du skal betale høye tomtepriser og når vi hører alle føringene med arkitektur og dette, er jeg redd det vil bli snakk om «himla» høye priser, som bare de rikeste kan betale, sa Woldseth etter fremleggelsen i Bergen rådhus torsdag.

Tor Woldseth

KRITISK: Gruppeleder for Frp i Bergen, Tor Woldseth.

Foto: Anders Ekanger / NRK

Tryti lover på sin side at kommunen vil igangsette tiltak for å forhindre nettopp det.

– Det er en felles utfordring for de store byene at det er dyrt å bygge slik staten ønsker at vi skal bygge, med grønne og tette planer for nybygging. Det kan også føre til større sosial forskjeller. Vi gjør det vi kan for å sikre at barnefamilier kan bo i alle sentrumsområdene.

I løpet av høsten skal det arrangeres bydelsmøter om arealplanen, og byutviklingsbyråden håper så mange som mulig vil engasjere seg.

– Vi håper både private, organisasjoner og velforeninger kommer med innspill og ønsker å mene noe om hvordan denne byen skal bygges.

Saken ventes å bli lagt frem i bystyret våren 2018.