Personopplysninger kan være stjålet

Uvedkommende har kommet seg inn i Bergen kommunes brukeradministrasjon «e-Feide». Der har de fått tilgang til personopplysninger om lærere og elever ved skoler i Bergen. Saken er meldt til Datatilsynet. Bergen kommune vurderer å melde den til politiet.