Penger fra Riksantikvaren

Odda smelteverk, Salhus trikotasjefabrikk og Tyssedal kraftstasjon er mellom dei som får stønad frå Riksantikvaren i 2016. 15 utvalde tekniske og industrielle anlegg i Norge får stønad gjennom statsbudsjettet til mellom anna vedlikehald. Riksantikvaren hadde 54 millionar kroner å dele ut. Odda Smelteverk får mest i fylket, om lag 3,5 mill kroner.