Påskenedgang for DNT

Overnattingstallene fra Turistforeningens betjente hytter ligger ni prosent lavere enn fjorårets rekordpåske. Dette er likevel helt på snittet for de fem siste årene. – Fjoråret var en drømmepåske i store deler av landet, så at vi ligger litt bak er naturlig, sier generalsekretær Nils Øveraas.

Olavsbu Olavsbu
Foto: Eva Cecilie Simensen / DNT Oslo og Omegn