Pasient fekk seksdobla medisindose

Ein pasient ved Haukeland sjukehus fekk seks gongar for høg dose med hjertemedisin og fall ut av ei sjukehusseng då han var innlagd ved Haraldsplass. Mannen døydde kort tid seinare, skriv VG. Fylkesmannen konkluderer med at begge sjukehusa har brote lova: Haukeland for feilmedisinering og Haraldsplass for dårleg sikring. Sjukehusa beklagar rutinesvikt.

Haukeland universitetssykehus i Bergen flyfoto
Foto: HELSE BERGEN