Pasient døde under dataproblemer

En pasient ved Haukeland sykehus døde mens sykehuset hadde dataproblemer, skriver BA. I fire timer hadde legene problemer med å få tilgang til journaler, etter en planlagt oppdatering av datasystemet ved sykehuset. Fylkesmannen i Hordaland har opprettet tilsynssak mot Helse Bergen, og skal se om dataproblemene hadde betydning for pasientens dødsfall.