Paradis

Himmelske tilstander!

Paradis var holdeplass på Bergensbanen frem til 1965 da jernbanetunnelen gjennom Ulriken til Arna ble tatt i bruk.

Navnet er et gårdsnavn i Fana, men det finnes også flere andre steder i Sør-Norge, både som gårds- og naturnavn. Stedet må ha skilt seg ut fra omgivelsene på en positiv måte. Trolig har det vært et særlig rikt vekstliv på stedet. Men de paradisiske tilstandene kan andre steder også gå på godt fiske, variert og rikt dyreliv m.m.

Paradis i Fana er et forholdsvis nytt navn, men Paradis-navn kan i enkelte tilfeller spores tilbake til middelalderen.