Påkjørsel bakfrå

Ein bil har køyrt i ein annan ved Birkelandsskiftet på Flyplassvegen. Føraren av den bakre bilen skal ha blitt skadd i andletet, men det skal ikkje vera snakk om alvorlege personskadar som følgje av ulukka, opplyser operasjonsleiar Lars Geitle i politiet. Trafikken vert dirigert forbi ulukkesstaden, og bilistar kan venta seg noko kø i morgontrafikken.