NRK Meny

PÅBOD OM Å KOKE VATNET:

På Voss har vassverket fått problem etter flaumen, og kommunen innfører kokepåbod av vatn.