NRK Meny
Normal

Vil bli kvitt ferjene

Øyvind Halleraker ønsker høyhastighetstog og ferjefri kyststamvei.

Øyvind Halleraker
Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

– Hva mener du det er viktigst å ta fatt i innen helsevesenet i Hordaland?

– Det er fortsatt mye å ta fatt på innenfor helsevesenet i Hordaland.
Hvis jeg skal fremhevet et særlig område, så må det bli rusomsorgen. Her er det store mangler som resulterer i tragedier hver eneste dag.

– I tillegg ville jeg gjerne at folk skulle hatt større valgmuligheter i valg av institusjon, behandling og servicenivå. Større mangfold og flere private institusjoner er derfor viktig for Høyre i fremtidens helsevesen.

– Hva mener du må til for å løse køproblemene i Bergensområdet?

– Bedre veiløsninger med effektive flerfeltsveier og planfrie kryss / fotgjenger løsninger. I tillegg et kraftak innenfor kollektivsatsing.

– Suksessen med belønningsordningen fra Bondevik 2 må videreutvikles og økes vesentlig. Smarte og publikumsvennlige tiltak bør prioriteres.
Høyre vil også bevilge 3 mrd til bybane- og superbussutvikling. Vi vil også etablere en egen finansieringsordning for å forbedre knutepunkts overganger, eksempelvis mellom bil og bane.

– Hva mener du om kraftlinjer gjennom uberørt natur?

– Det det er mulig og gir mindre naturinngrep, bør kraftlinjer erstattes med sjøkabel/kabel.

– Hva har vært avgjørende for DITT partivalg?

– Høyre er eneste partiet som både setter enkeltindividets behov og muliheter i første rekke, samtidig som vi vil ha gode felleskapsløsninger. Dessuten vil Høyre ha mangfold og valgfrihet over et bredt spekter i samfunnet, dette vil flytte makt fra stat til individ. Høyre har forstått at grunnlaget for vekst og velferd i et moderne samfunn, betyr å gi næringslivet konkurransedyktige rammebetingelser.

– Hvilken sak er den viktigste for DEG å kjempe for de neste fire årene?

– Alle saker som kan bidra til vekst og utvikling på Vestlandet, hvor storparten av den næringsvirksomheten vi lever av i dette landet har sitt utspring. Særlig samferdselsløsninger som ferjefri kyststamvei (Hordfast) og utvikling i retning av en moderne høyhastighetsjernbane mellom de store byene i Sør-Norge, er viktig for å gi vårt næringsliv og arbeidskraft konkurransedyktige transportløsninger.

– Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

– Det viktigste er å få størst mulig gjennomslag for Høyres løsninger, uansett samarbeidsrelasjon.

– Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

– Borgelige partier som kan gi landet en en handlekraftig ny regjering.

– Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

– Partiet Rødt, ser jeg svært få samarbeidsrelasjoner til.

Siste video

Programleder: Mariann Reikerås