NRK Meny
Normal

Vil bli kvitt ferjene

Øyvind Halleraker ønsker høyhastighetstog og ferjefri kyststamvei.

Øyvind Halleraker
Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

– Hva mener du det er viktigst å ta fatt i innen helsevesenet i Hordaland?

– Det er fortsatt mye å ta fatt på innenfor helsevesenet i Hordaland.
Hvis jeg skal fremhevet et særlig område, så må det bli rusomsorgen. Her er det store mangler som resulterer i tragedier hver eneste dag.

– I tillegg ville jeg gjerne at folk skulle hatt større valgmuligheter i valg av institusjon, behandling og servicenivå. Større mangfold og flere private institusjoner er derfor viktig for Høyre i fremtidens helsevesen.

– Hva mener du må til for å løse køproblemene i Bergensområdet?

– Bedre veiløsninger med effektive flerfeltsveier og planfrie kryss / fotgjenger løsninger. I tillegg et kraftak innenfor kollektivsatsing.

– Suksessen med belønningsordningen fra Bondevik 2 må videreutvikles og økes vesentlig. Smarte og publikumsvennlige tiltak bør prioriteres.
Høyre vil også bevilge 3 mrd til bybane- og superbussutvikling. Vi vil også etablere en egen finansieringsordning for å forbedre knutepunkts overganger, eksempelvis mellom bil og bane.

– Hva mener du om kraftlinjer gjennom uberørt natur?

– Det det er mulig og gir mindre naturinngrep, bør kraftlinjer erstattes med sjøkabel/kabel.

– Hva har vært avgjørende for DITT partivalg?

– Høyre er eneste partiet som både setter enkeltindividets behov og muliheter i første rekke, samtidig som vi vil ha gode felleskapsløsninger. Dessuten vil Høyre ha mangfold og valgfrihet over et bredt spekter i samfunnet, dette vil flytte makt fra stat til individ. Høyre har forstått at grunnlaget for vekst og velferd i et moderne samfunn, betyr å gi næringslivet konkurransedyktige rammebetingelser.

– Hvilken sak er den viktigste for DEG å kjempe for de neste fire årene?

– Alle saker som kan bidra til vekst og utvikling på Vestlandet, hvor storparten av den næringsvirksomheten vi lever av i dette landet har sitt utspring. Særlig samferdselsløsninger som ferjefri kyststamvei (Hordfast) og utvikling i retning av en moderne høyhastighetsjernbane mellom de store byene i Sør-Norge, er viktig for å gi vårt næringsliv og arbeidskraft konkurransedyktige transportløsninger.

– Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

– Det viktigste er å få størst mulig gjennomslag for Høyres løsninger, uansett samarbeidsrelasjon.

– Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

– Borgelige partier som kan gi landet en en handlekraftig ny regjering.

– Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

– Partiet Rødt, ser jeg svært få samarbeidsrelasjoner til.

Siste video

Programleder er Mariann Reikerås
.....på kaien ventet familien.
Aksjon mot det politiet mener er asylsøkere som har oppgitt feil hjemland. Se sendingen med programleder Jan Børge Leirvik.