Øygarden

Etter valget flyttes kommunehuset i Øygarden fra Tjeldstø til Rong. Det kan sette punktum for en over 40 år lang konflikt i Øygardspolitikken. Men den gamle konflikten har lagt grunnlag for et særegent politisk landskap.

Øygarden er en langstrakt kommune med mange øyer. Kommuneadministrasjonen er fra gammelt av plassert på Tjeldstø, en bygd i nordre del av kommunen. Fastlandsforbindelsen kom på 80-tallet som en følge av utbyggingen av oljeindustrien. Veiforbindelsen førte til folkevekst, hovedsakelig i den sørlige delen av kommunen. Oljeeventyret har gitt politikerne i Øygarden store inntekter å bruke på innbyggerne. De store stridsspørsmålene har stått om pengene skal brukes i sør eller i nord.

Lite partipolitikk

De siste fire årene har Øygarden blitt styrt av en bygdeliste med valgteknisk samarbeid med KrF. Bygdelisten har styrt kommunen i 12 år, og har utelukkende medlemmer fra den søre delen av kommunen. Ordføreren heter Olav Martin Vik. Bygdelisten kaller seg Tverrpolitisk valliste (TVØ) for Øygarden, og ble opprettet av politikere som opplevde at tradisjonell partipolitikk ikke fungerte i Øygarden. Bygdelisten har i sin styringstid sikret utbygging av ungdomsskole, helsesenter og nå nytt kommunehus på Rong. Arkitekten bak bygdelisten er banksjef for Sparebanken Vest i Øygarden, Ottar Vik. Han var tidligere ordfører for KrF.

Nytt parti

Det største opposisjonspartiet i Øygarden er Arbeiderpartiet. Gruppeleder Otto Harkestad kommer selv fra den nordre delen av kommunen, og har gjenntatte ganger kritisert Tverrpolitisk valliste(TVØ) for å nedprioritere bygdene i nord. I valgkampen har TVØ sagt at de vil bygge en flerbrukshall på Rong. Arbeiderpartiet vil isteden bygge en ny barneskole i nordre delen av kommunen, og på sikt bygge et kulturhus på Rong. I tillegg til Ap er det også en borgerlig bygdeliste i kommunen som har sitt tyngdepunkt i nord. FrP og demokratene stiller også til valg i Øygarden. På venstre fløy har SV-politiker Aud Karin Oen vekket liv i et nytt lokallag. SV stiller for første gang til kommunevalget i Øygarden. Partiet vil bruke ressurser på innholdet i skolene og eldreomsorgen, og bruke mindre penger på nye bygg.

Folkevekst skaper fred

Billige tomter og god tilgang på sjø gjør det attraktivt å bosette seg i kommunen. Øygarden har de siste årene vært en av de kommunene i Norge med størst folketallsvekst. I valgkampen blir det blant annet diskusjon om hvor mange nye innbyggere kommunen ønsker seg. Arbeiderpartiet tar nå til orde for en strengere innflyttingspolitikk. Begrunnelsen er at kommunen må ha gode skoler og oppvekstmiljø på plass før innflytterne kommer. Stor tilflytting over tid uten tilstrekkelige planer for integrering har ført til at kommunen nå bruker mye ressurser på å bedre det sosiale miljøet.

Men den store folkeveksten har også hatt en fredsskapende effekt på den gamle konflikten mellom nord og sør. Byggefelt bygges nå ut i hele kommunen, og politikerne tvinges til ikke bare å investere i den delen av kommunen de selv kommer fra.

 

Valstatistikk

Valstatistikk Øygarden