Ordførerkandidat trekker seg etter varsel om gjentatt økonomisk kriminalitet

Frps toppkandidat i den nye storkommunen Ullensvang er straffet for økonomisk kriminalitet fem ganger, og for vold mot samboeren. Nå trekker han seg etter et varsel til partiets hovedkontor.

Båt i fjorden utenfor grønn bygd i Hardanger

ULLENSVANG: Den nye storkommunen Ullensvang, som sammenslås av Odda, Jondal og Ullensvang (bildet), får én mindre ordførerkandidat å velge mellom etter at Frps listetopp sier han ikke vil bli stemt på.

Foto: Willy Haraldsen / Samfoto

27. oktober 2018 reiste Frp-toppene Helge André Njåstad og Silje Hjemdal til Odda. Etter mange års Frp-fravær i Indre Hardanger, var målet å få interesserte til å stille liste for partiet i Ullensvang kommune.

I spissen for de fremmøtte sto Finn Hagen.

– Nå må vi komme oss inn i kommunestyret for å ta opp kampen, sa Hagen til Hardanger Folkeblad etter møtet.

Hagen fikk etter hvert tillit både som leder for lokallaget og toppkandidat til valget, og skulle etter alle solemerker være med på å styre den nye storkommunen som sammenslås av Jondal, Odda og Ullensvang.

Men tidligere denne måneden mottok Frp sentralt et varsel om Hagen. Det inneholdt opplysninger varsleren mener gjør 58-åringen uegnet som kommunestyrerepresentant.

Mandag ettermiddag skriver Finn Hagen i en pressemelding, sendt ut av Frps hovedkontor, at han trekker seg både som toppkandidat og leder i Ullensvang Frp.

Det skjer to uker før valget, med umiddelbar virkning.

Finn Hagen, Trolltunga Guesthouse

TREKKER SEG: Finn Hagen, her fotografert av NRK i forbindelse med en sak om parkeringsavgift ved Trolltunga i Odda.

Foto: Tale Hauso / NRK

– Frp visste ikke om dommene

Halvannet år før Hagen ble valgt til listetopp, ble han straffet for økonomisk kriminalitet for femte gang. Hagen er også dømt for vold mot sin tidligere samboer.

Dette visste ikke Frp da 58-åringen ble innstilt som partiets ordførerkandidat i den nye hardangerkommunen, ifølge fylkesledelsen.

NRK ba mandag om et intervju med Hagen om de tidligere dommene.

Noen timer senere kom i stedet pressemeldingen, sendt til Hardanger Folkeblad og NRK.

«Med bakgrunn i personlige forhold, har jeg tatt beslutningen om å trekke meg som kandidat til kommunevalget i Ullensvang. Jeg trekker meg også som leder av lokallaget i Ullensvang. Beslutningen er endelig og umiddelbar», heter det der.

Fristen for å trekke seg fra valglistene har imidlertid passert for lenge siden. Dermed vil Hagens navn fortsatt stå på topp når hardingene går til stemmeurnene valgdagen.

Hagen oppfordrer i pressemeldingen Frp-velgerne til å krysse opp andre kandidater på listen.

Økonomisk kriminalitet og vold

Finn Hagen var på 80-tallet med på å starte nå nedlagte Odda Frp, men har i mange år bodd og jobbet i Troms. Den siste dommen for økonomisk kriminalitet ble avsagt i Senja tingrett 23. oktober 2017.

Hagen hadde jobbet som kantineleder for ISS på Setermoen. Han ble dømt for grovt underslag av 175.000 kroner fra kassen, og 10.000 kroner av de ansattes velferdspenger.

Det «foreligger et klart brudd på den særlige tillit som følger med stillingen som daglig leder», skrev dommerne.

Grunnet lang saksbehandlingstid ble fengselsstraffen redusert fra 90 til 45 dager. I tillegg måtte Hagen tilbakebetale pengene til ISS.

I dommen kommer det også frem at Hagen er straffet for økonomisk kriminalitet fire ganger tidligere. Forrige dom, for bedrageri, kom i 2005. Dette la Senja tingrett vekt på i skjerpende retning da de dømte ham for kantineunderslaget.

10. juni 2016 ble Hagen også dømt til ni måneders fengsel for vold mot sin tidligere samboer.

Kvinnen ble påført skader som «vitner om en omfattende voldsutøvelse av til dels grov karakter», ifølge retten, og sykmeldt i tre uker. Hun fikk 40.000 kroner i oppreisningserstatning.

Sier dommene var feilaktige

Hagen ønsket ikke å kommentere saken utover pressemeldingen da NRK igjen snakket med ham mandag ettermiddag.

Senere skriver han i tekstmeldinger og e-poster at han mener voldsdommen var feilaktig, og at han akter å få saken gjenopptatt. Han skriver også at de tidligere dommene for økonomisk kriminalitet dreier seg blant annet om feilslåtte forretninger og overtrekk av bankkort.

Hagen sier beslutningen om at han skulle trekke seg ble fattet før helgen.

Gustav Bahus og Terje Søviknes

FYLKESLEDER: Gustav Bahus, her fotografert sammen med Terje Søviknes under Frps landsstyremøte i januar.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Bekrefter varsel

Etter soning flyttet Hagen tilbake til Tyssedal i Odda. Der er han etter hvert blitt aktiv i den politiske debatten og i leserbrevspaltene til Hardanger Folkeblad.

NRK har vært i kontakt med flere personer i Ullensvang Frps styre. Ingen av dem ønsker å kommentere saken.

Det vil heller ikke Sigbjørn Framnes, organisatorisk nestleder i Vestland Frp.

Han bekrefter imidlertid at partiet har fått inn et varsel om Hagen.

– Men jeg kjenner ikke innholdet i varselet, og hadde ikke hørt om noen dommer før du sier det, sier Framnes, som henviser til Frps hovedkontor.

Der har verken generalsekretær Fredrik Färber eller assisterende generalsekretær Øistein Lid besvart NRKs henvendelser.

– Opplyste ikke om dommene

Etter at pressemeldingen ble sendt ut, bekrefter imidlertid fylkesleder for Vestland Frp, Gustav Bahus, at partiet ikke var kjent med Hagens rulleblad før han ble innstilt som toppkandidat.

Øystein Andreassen, rådgiver for Vestland på Frps hovedkontor, sier partiet ikke har noe apparat for å undersøke kandidaters bakgrunn.

– Men vi har et skjema der man kan opplyse om ting partiet bør være kjent med, sier Andreassen.

– Svaret på det er nei, sier Bahus, når NRK spør om Hagen opplyste om dommene.

Bahus forteller at han har lest om dommene etter at varselet kom, og sier på generelt grunnlag at «slike ting selvsagt skal opplyses om».

Han vil ikke kommentere saken om Hagen konkret, utover å si at han synes det er en voksen avgjørelse å trekke seg.

– Så må vi respektere det. Jeg tror ikke han har det så fryktelig lett akkurat nå.

– Hva tror du dette får å si for Frp i valget i Ullensvang?

– Jeg tror nok hardingene forstår dette, når han beklager, og oppfordrer til å stemme på de andre kandidatene i Frp, sier Bahus.