NRK Meny
Normal

Ordførarar føler seg overkøyrde

27 av 30 ordførarar i Hordaland meiner statlege byråkratar i stor grad har tatt over styringa for utbyggingspolitikken i kommunane.

Sigve Sørheim

Ordførar Sigve Sørheim i Etne er frustrert over Fylkesmannen sine motsegner.

Foto: Etne kommune

Etne kommune er ein av kommunane som har fått planar stoppa og forseinka av Fylkesmannen.

Det har vore vanskeleg for Etne å få godkjent ein ny plan for sentrum i kommunen. At sentrumsområdet i bygda er omgitt av jordbruksland fekk Fylkesmannen til å sette ned foten.

– Me må ha areal for å utvikla sentrum. Me kan ikkje flytta sentrum. Det kjennest frustrerande at me skal styra så lite over arealet sjølv lokalt, seier ordførar Sigve Sørheim i Etne.

– Eit demokratisk problem

Senterpartiordføraren i Etne er ikkje aleine om å meina at lokaldemokratiet for ofte blir overkøyrd.

Ei rundspørjing NRK har gjort blant ordførarane i Hordaland viser at 9 av 10 meiner at staten gjennom Fylkesmannen har for stor makt.

Frank Aarebrot i NRK sitt studio

Professor Frank Aarebrot.

Foto: NRK

Professor i samanliknande politikk, Frank Aarebrot, meiner dei lokale folkevalde har grunn til å protestera.

– Eg oppfattar det som eit demokratisk problem at det kan sitta ein noko-og-tjue år gammal miljøkonsulent hos Fylkesmannen og overkøyra samrøysta kommunestyre, seier Aarebrot.

Ulik verkelegheitsforståing

Ifølgje nestleiaren i kommunal- og forvaltingskomiteen på Stortinget er dette noko ordførarar frå ulike parti er einige om.

– Det er også Ap-, og Sp-ordførarar, heile spekteret av ordførarar meiner dette. Det er interessant, seier Gjermund Hagesæter (FrP).

Han meiner fleire regjeringar må dela ansvaret.

– Den verkelegheitsforståinga ein har ute i kommunane har ein altså ikkje inne i regjeringskvartala og på Løvebakken, seier Hagesæter.

Heikki Holmås (SV) er leiar for kommunal- og forvaltningskomiteen. Han er ikkje einig med nestleiaren i denne saka.

– Nesten alle me som sitt på Stortinget er folk som har sitte i kommunestyre rundt omkring over heile landet, og vore med på å gjort desse vedtaka.

– Hordalendingane bryt eigne planar

Heikki Holmås

Heikki Holmås

Foto: NRK

Holmås synest det er kjedeleg at så mange som 9 av 10 ordførarar meiner Fylkesmannen har for stor makt.

– Det er viktig at me har gode demokratiske prosessar lokalt, for å bestemma kva me skal bruka ulike område i kommunane til. Samstundes så må hordalendingar sjå at i Hordaland har kommunepolitikarane laga planar, men vore veldig raske med å bryta sine eigne planar, sjølv om planane har vore lokaldemokratisk forankra, seier Heikki Holmås.

Tal Holmaas sit på viser at Fylkesmannen i Hordaland i fjor mottok 1600 dispensasjonssøknadar. I Vestfold blei det søkt om dispensasjon i berre sju saker.

– Det betyr at i Hordaland er ein mykje råare på å bryta sine eigne tidlegare vedtatte planar, enn det folk er andre stadar i landet. Det trur eg er ei kulturendring som lokalpolitikarar i Hordaland må gjera noko med, seier Holmås.

Skuldar ikkje på Sponheim

Politikarar i Bergen har fleire gonger kritisert Fylkesmannen Lars Sponheim . Etneordføraren synest det er feil å skulda på den sittande Fylkesmannen, men han meiner noko må gjerast.

– Difor må Stortinget og regjeringa ta tak i dette. Me sett lokaldemokratiet til sides, og det er noko me ikkje kan ha framover, seier Sørheim.

Siste video

Tusenvis av nye målinger fra privatpersoner gjør Yrs værvarsel bedre.
Unike bilete av den første villreinen som vart funne med skrantesjuke (CWD) i Nordfjella.
Programleder: Mariann Reikerås