Ordførar om flytting av eldre: – Lite medmenneskeleg

Ordføraren i Modalen meiner nabokommunen opptrer lite medmenneskeleg når dei vil tvangsflytta tre bebuarar frå ein sjukeheim i bygda.

Tom Kristian Thorsen, ordfører i Modalen

KLINSJ: Tom Kristian Thorsen, ordførar i Modalen, meiner Vaksdal kommune opptrer lite medmenneskeleg i saka om flytting av tre sjukeheimsbebuarar.

Foto: Ørjan Deisz / BT

– Eg skulle ønskje at dei sette mennesket meir i fokus. No verkar det som om det handlar om økonomi, det er lite medmenneskeleg, seier ordførar i Modalen, Tom Kristian Thorsen til NRK.

– Eg vil ikkje kommentere ein karakteristikk eg ikkje kjenner meg att i. Det får stå for hans rekning, svarar Vaksdal-ordførar Eirik Haga.

Flyttar eldre for å spare pengar

Bakgrunnen for den harde ordvekslinga er lagnaden til tre sjukeheimspasientar i Modalen.

Vaksdal har eigd fire plassar på Modalstunet i mange år for at vaksdølar frå Eksingedalen og Eidslandet skal få bu nær heimen.

Men for å spare pengar vil Vaksdal kommune no flytte pasientane til sentrum av Vaksdal.

Skulle bli flytta

Torsdag skulle dei tre ha flytta. Pleie- og omsorgsleiar Solrun Haugland i Vaksdal fortel at ein flytta frivillig, ein har meld flytting til Modalen, medan situasjonen er uviss for den tredje bebuaren.

– Ho yngste har flytta, det var ingen dramatikk, ho såg fram til å koma til Dale, seier Haugland.

Driftsavtalen med Modalen held ikkje fram, sjølv om ein vaksdøl førebels vil bli buande i Modalen.

– Trist

– Det er trist at dei blir henta ut på denne måten. Vi skal gje dei pleie og omsorg så lenge dei bur i Modalen, seier Modalen-ordføraren.

Men han legg til:

– Dette er innbyggjarar i Vaksdal kommune. Dei har ansvar for desse menneska. Samstundes ser eg det kanskje er like greitt at dei flyttar Eksingedalen og Eidslandet til Modalen ein gong for alle.

Vaksdal-ordførar Eirik Haga held fast ved at kommunen for å spara pengar tilbyr tre bebuarane plass på sjukeheimar sentralt i Vaksdal.