Oransje farenivå for skred

Det er venta opp mot 180 mm nedbør i helga, noko som vil gje stor vassføring. NVE har difor oppgradert farenivået for flaum til oransje nivå i heile Hordaland. Det er det nest høgste på skalaen deira.