NRK Meny
Normal

– Hemmeleghald hindra ny E16 i komande stortingsperiode

Fornyinga av den rasfarlege E16 i Hordaland kunne ha kome i gang tidlegare, dersom regjeringa hadde fortalt om budsjettsprekken med det same, meiner opposisjonen. No viser det seg at fleire visste om hemmelegheita.

Ras E16

​RASUTSETT: E16 mellom Bergen og Voss har sidan opninga i 1992 kravd 47 menneskeliv. Likevel er det ikkje sett av pengar til ny veg og bane i første NTP-periode.

Foto: NRK

– Heile Stortinget kunne ha jobba for å finna ekstraløyvingar til tidlegare byggjestart, dersom kostnadsauken hadde blitt kjend før, seier stortingsrepresentant Magne Rommetveit (Ap).

I juni fortalde NRK at regjeringa heldt ein budsjettsprekk på fire milliardar kroner for ny E16 i Hordaland hemmeleg i eit halvår.

Det var i oktober i fjor at Statens vegvesen sende brev til samferdsledepartementet om situasjonen, men først i mars i år vart kostnadssprekken tilfeldig avslørt i Stortinget.

Støttepartia vart informert

Reaksjonane var sterke då hemmeleghaldet vart kjend, men samferdsleminister Ketil Solvik-Olsen meinte regjeringa hadde fortalt heile Stortinget om kostnadssprekken i tide.

– Stortinget fekk samla den informasjonen dei skulle. Det var ikkje noko forskjellsbehandling i informasjonen der, sa Solvik-Olsen i juni.

Men no stadfestar KrF-leiar Knut Arild Hareide og nestleiar Terje Breivik i Venstre at regjeringa fortalde dei to støttepartia om kostnadsauken utan å informera resten av Stortinget.

Terje Breivik og Hareide

UVISST: Verken Venstre-nestleiar Terje Breivik (t.v.) eller KrF-leiar Knut Arild Hareide hugsar når dei blei informerte om kostnadssprekken, men veit det var før eit samla Storting.

Foto: Marita Aarekol / Bergens Tidende

– KrF fekk fortløpande informasjon etter årsskiftet under våre forhandlingar med Regjeringa om Nasjonal transportplan (NTP). Eg vart kjend med desse tala i løpet av februar, seier Hareide til NRK.

Breivik seier at også Venstre fekk informasjon om kostnadssprekken tidleg i år. Til NRK sa han først:

– Me fekk vita det, men eg hugsar ikkje om det var i oktober eller om det var i november.

Han understrekar deretter overfor NRK at han ikkje meinte at han fekk informasjonen allereie i haust, men at han ikkje hugsar kva tid han fekk den.

– Regjeringa sitt ansvar

Heller ikkje samferdsleministeren hugsar når dei to støttepartia fekk vita om milliardsprekken. Til NRK sa han først at det var før jul – kanskje desember.

– Det var så snart vi sat i forhandlingar. Men datoen er ikkje relevant. Det viktige er at regjeringa ga heile Stortinget oppdatert og riktig informasjon då dei skulle behandla NTP i vår, seier Solvik-Olsen.

– Kvifor snakka de ikkje offentleg om kostnadsauken straks de visste det?

– Det veit eg ikkje, seier Breivik.

– Dette var ikkje informasjon som vart halde gøymd for vår del, men det er ikkje opposisjonspartia KrF og Venstre sitt ansvar å informera om slikt. Det må vera regjeringa sitt ansvar åleine, og KrF sit ikkje i regjering, seier Hareide.

Men det vart likevel KrF som først informerte Stortinget om milliardsprekken. Hans Fredrik Grøvan, KrF sin NTP-forhandlar, nemnde under ein stortingsdebatt 7. mars at prosjektet var blitt fire milliardar dyrare.

– Eg fekk informasjon om overskridinga i byrjinga av januar, midt i interne forhandlingar om NTP, seier Grøvan.

Ketil Solvik-Olsen

INGA FORSKJELLSBEHANDLING: Samferdsleminister Ketil Solvik-Olsen meiner Stortinget samla fekk den informasjonen dei skulle ha.

Foto: Ingvild Fjelltveit / NRK

Meiner situasjonen kunne vore annleis

Eit sentralt spørsmål om vegutbetringa har vore om bygginga kan starta i 2021, i staden for 2022.

Opposisjonen meiner ein kunne sikra byggestart av ny E16 i komande stortingsperiode dersom sprekken hadde blitt gjort kjent i haust.

– Viss alt hadde vore kjend for fleire i oktober i fjor, hadde det vore betre å få til noko tidlegare, seier Rommetveit (Ap), som får støtte frå SV-leiar Audun Lysbakken:

– Det hadde vore ein stor fordel både for opposisjonen og offentlegheita å ha tilgang til desse opplysningane.

Audun Lysbakken holder appell i Torggata

KRITISK: SV-leiar Audun Lysbakken meiner detaljane om kostnadssprekken kunne ført til ein meir opplyst debatt om viktige prioriteringar.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Men Grøvan (KrF) vil ikkje gå med på at det hadde vore mogleg å gjere dette annleis.

– Kan det ha blitt teia om kostnadssprekken på Arna-Stanghelle for nærmast å forhandla vekk tidlegast mogleg byggestart?

– Nei, dette er på ingen måte resultat av ansvarsfråskriving eller uttrykk for at dette ikkje er prioritert. Tvert om.

Siste video

Tusenvis av nye målinger fra privatpersoner gjør Yrs værvarsel bedre.
Unike bilete av den første villreinen som vart funne med skrantesjuke (CWD) i Nordfjella.
Programleder: Mariann Reikerås