Opplag for lokale aviser

Her er opplagstala i 2015 for nokre av avisene i vår region, samanlikna med året før:

– Bergens Tidende (kvardag): -4,6 prosent

– Bergensavisen (kvardag): -9,3 prosent

– Avisa Sunnhordland: -5,4 prosent

– Bygdanytt: -7,7 prosent

Lokalavisa Sydvesten er den avisa som går prosentvis mest fram av alle avisene i Mediebedriftenes Landsforening. I 2015 hadde dei eit opplag på 1513 eksemplar, noko som er ein opplagsauke på 28,2 prosent.

Bergens Tidende - ein dag etter
Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK