NRK Meny
Normal

Oppfordrer folk til å ta drosje

Samtidig som bergenserne får restriksjoner på kjøring med privatbil, synes byrådsleder Monica Mæland der er bra at Bergen Taxi setter inn 80 ekstra drosjebiler.

Bergen forurensing luftkvalitet

TAK OVER BYEN: De siste dagene har det vært et lag med forurensning over Bergen. Til nå har kommunen bedt folk om hjelp, siden de ikke har hørt innføres nå strenge tiltak.

Foto: Pål Bentdal

– Jeg vil oppfordre dem som er helt avhengig av å ta seg frem i sentrum med bil, om å benytte taxi. De er å betrakte som en del av kollektivtilbudet, sier Mæland.

Det er foreløpig uklart hvilke sanksjoner som blir brukt mot bergensere som bryter de ferske bilrestriksjonene. Fra fredagen morgen får biler med partall og oddetall som siste nummer på registreringsskiltene kun benyttes på hver sine dager.

– Kan ikke stoppe opp

Selv om drosjer per definisjon er privatbiler som forurenser like mye som min og din bil, mener Mæland at Bergen Taxi sin ekstrasatsing ikke undergraver målet om redusert luftforurensing fra bil.

– Vi har vært i møte med drosjenæringen, og gitt dem vår støtte. Vi kan ikke la Bergen stoppe opp. De som er helt avhengig av å ta seg inn til sentrum med bil, må kunne ta drosje, sier Mæland.

– Gir nettogevinst

Byrådslederen mener at partall- og oddetallskjøringen vil føre til en drastisk reduksjon i antallet privatbiler inn til sentrum. Om noen velger å benytte seg av det ekstra drosjetilbudet, mener hun luftgevinsten likevel vil bli betydelig.

– Det nye opplegget vil bedre luften, sier Mæland.

Forventer økt trafikk

Siden folk ikke har fulgt oppfordringen om å la bilen stå har Bergen kommune nå innført par og oddetallskjøring. Det er ett av flere nye tiltak for å motvirke luftforurensingen.

Bergen Taxi forventer økt pågang som følge av omleggingen.

– Vi er litt usikre på hvordan dette vil slå ut. Men vi har kalt inn alle reserveløyvene våre for sikkerhets skyld. Det betyr 80 ekstra biler på veien i rushtiden i Bergen fredag morgen. Reserveløyvene er biler som blir kalt inn når vi har ekstra behov, sier markedssjef Tom Steinstad i Bergen Taxi.

Mindre køer bra for drosjer

I tillegg til flere biler, oppbemanner drosjeselskapet også kundesenteret for å kunne ta imot flere bestillinger.

– Par- og oddetallskjøringen vil vel redusere køene i rushtiden. Det i seg selv bedrer kapasiteten vår, i og med at drosjene vanligvis står i samme køen som privatbilene, sier Steinstad.

Ordning fører til at det er hvilket tall bilskiltet ditt slutter på som bestemmer når du kan kjøre.

Har du oddetall (1,3,5,7,9) kjører du på dager som slutter på disse tallene. Har du partall (0, 2, 4, 6, 8 kjører du på datoer som slutter på disse tallene.

Ytre bomring

Det vil bety at en skal kunne halverer trafikken, og dermed reduserer forurensningen. Dette påbudet gjelder innenfor ytre bompengering, unntaket er Straume bro.

Tiltaket innføres fra midnatt mellom torsdag 14. og fredag 15. januar og gjelder alle privatbiler, både med norske og utenlandske skilter. Elbiler og biler som brukes av handikappede er unntatt.

Mer informasjon finner du på: Bergen kommunes nettsider

Måtte gjøres noe

Bergen har slitt med svært høye konsentrasjoner av nitrogendioksid NO2, og dermed har de måttet innføre flere tiltak for å hjelpe på luften.

Flere dager har verdien ligget langt over 300, opp mot 400. Den nasjonale grenseverdien fastsatt av Statens Forurensningstilsyn (SFT) er på 200 mikrogram NO2 (nitrogendioksid) per kubikkmeter.

Sjekk verdiene minutt for minutt: Luftkvalitet.info

– Vi har prøvd å be folk om å ikke bruke bil, når de ikke har hørt på oss måtte vi vurdere tiltak som tvinger folk til å la bilen stå, sier informasjonsdirektør i Bergen kommune Robert Rastad.

Flere tiltak

  • Halverer parkeringskapasiteten i Klostergarasjen og Bygarasjen, Akvariet, Solheimsgaten og flere private anlegg og oppfordrer andre eiere av private parkeringsanlegg i Bergen sentrum og på Danmarksplass til å gjøre det samme.
  • Det vil også legges opp til flere sambruksfelt slik at de som har med minst en passasjer i bilen kan kjøre i eget felt. Det innføres nå i tillegg til Fjøsangerveien også fra nord Hesthaugen til Øyjorden. Fartsgrensen reduseres fra 80 til 60 km/t på denne strekningen.
  • Gratisbussene skal fortsette å gå fra bydelene.

– Det er fortsatt god kapasitet på gratisbussene som kjører direkte fra kjøpesentrene til Bergen sentrum. Flere busser er satt i beredskap om kapasiteten blir for dårlig, sier byrådsleder Monica Mæland.

  • Kommunen vil fra fredag etablere servicetelefon for innbyggere som er anbefalt å ikke bevege seg utendørs nummeret dit er 55 56 52 80.
  • De vil sende brev til allmennleger og oppfordrer disse til å følge opp særlig utsatte pasienter.

Bergen kommune vil også settes opp en ny målestasjon i Arna.

Vurderes neste uke

Alle de nye tiltakene skal gjelde i 14 dager unntatt ordningen med partalls og oddetallskjøring. Denne ordningen skal vurderes over helgen. Det betyr at kommunen ikke vil gjennomføre noen form for sanksjoner i forhold til eventuelle brudd i helgen.

LES OGSÅ: – Vi må vurdere tvangstiltak

Bompasseringer i Bergen 11-20/1-10

Passeringer klokken 06-09

11/1-10

12/1-10

13/1-10

14/1-10

15/1-10

18/1-10

19/1-10

20/1-10

Kilde: Statens vegvesen

 

 

 

 

 

 

 

 

Løvstakktunnelen mot sentrum

2312

2242

2173

2084

1663

2154

2239

2194

Gyldenpris mot sentrum

755

757

657

760

667

797

833

818

Kalfarbakken mot sentrum

863

775

754

739

600

815

832

860

Gamle Nygårdsbro mot sentrum

577

572

527

512

386

576

589

612

Nye Nygårdsbro mot sentrum

5152

4967

4791

4832

3996

5122

5104

5119

Sandviken mot sentrum

7844

7580

7331

7374

5717

7173

7494

7452

Gravdal mot sentrum

6706

6658

6318

6381

4957

6532

6582

6313

TOTALT

24209

23551

22551

22682

17986

23169

23673

23368

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passeringer klokken 14 og 17

 

 

 

 

 

 

 

 

Løvstakktunnelen mot sentrum

2289

2160

 2185

 2180

1811

 2167

 2110

 

Gyldenpris mot sentrum

1193

1145

 1136

 1179

 1007

 1223

1154

 

Kalfarbakken mot sentrum

1099

1002

 941

 956

 750

 1026

 1013

 

Gamle Nygårdsbro mot sentrum

696

620

 532

 513

434

  547

 565

 

Nye Nygårdsbro mot sentrum

7297

7390

 7144

 7333

6544

 7283

  7358

 

Sandviken mot sentrum

5718

5827

 5704

 5858

 4988

 5485

 5583

 

Gravdal mot sentrum

3757

3816

 3686

 3722

3567

3479

   3682

 

TOTALT

22049

21960

  21328

  21741

19101

21210

   21456

 

Siste video

I minst 50 km/t kjører brøytebilen på en gangvei ved E39 som brukes som skolevei.
Programleder: Mariann Reikerås
Programleder: Mariann Reikerås