Oppdatering endrar ikkje benken

Fordelinga av dei 16 hordalandsplassane etter valet i går er framleis uendra etter at 95,1 % av stemmene i Hordaland var talde klokka 07:33. I høve til stortingsvalet i 2013 har Høgre gått ned til 5 plassar, og FrP opp til 3. Andre parti er uendra.