Opna etter søppelrydding

Glasskartunnelen på E39 mot Åsane er opna igjen etter opprydningsarbeid.