NRK Meny

ØNSKJER GÅVEREGISTER:

Bystyret i Bergen ønskjer å få på plass eit register over gåver til dei folkevalde. Det vedtok eit samla Bergen bystyre onsdag. Forslaget vart fremja av Sondre Båtstrand frå Miljøpartiet dei grøne. Målet er openheit om gåvene folkevalde får.

Siste video

Hjemmesykepleien i Bergen bytter nøkler med elektronisk lås.
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.