Vil stenge Nygårdsparken om natten

Høyre mener Bergen kommune bør vurdere å holde Nygårdsparken stengt om natten når parken åpner igjen, men får ikke støtte fra de andre partiene i bystyret.

Nygårdsparken

VIL STENGE: Høyre mener man bør vurdere å stenge Nygårdsparken om natten.

Foto: Ketil Jordan / NRK

Nygårdsparken var en av Nord-Europas største åpne russcener frem til den ble stengt i 2014. Nå er parken i ferd med å bli opprustet, og skal snart tas i bruk av bergenserne igjen.

Høyre frykter imidlertid at de rusavhengige vil finne tilbake til parken når den åpner igjen, og ønsker derfor å stenge parken om natten.

– Å stenge parken om natten kan forhindre at narkomiljøet reetablerer seg i parken, sier Jana Midelfart Hoff, medlem i helse- og sosialkomiteen i Bergen kommune (H).

Hun peker på at parker av lignende størrelse i andre store byer ofte er stengt om natten.

– Det er på dagtid vi kanskje trenger parkene mest. På nattetid trenger parkene å regenerere seg litt. Samtidig reduserer man risikoen for hærverk og kriminalisere, sier Hoff.

Jana Middelfart Hoff

FRYKTER NY RUSSCENE I NYGÅRDSPARKEN: Jana Midelfart Hoff er medlem i helse- og sosialkomiteen i Bergen kommune.

Foto: Sølve Rydland

Møter liten forståelse

Høyre møter imidlertid motbør i Bergen bystyre. I hels og omsorgskomiteen som hadde møte tirsdag kveld ble forslaget nedstemt.

– Det er viktig at byens innbyggere bruker parken og at vi alle tar et ansvar for at dette er en park som alle skal få lov å bevege seg i, sier Lubna Jaffrey (Ap), som stemte mot forslaget.

– Nedre del av parken er også i dag åpen på nattetid. Den brukes ikke til rus, men til å bevege seg til å fra nedre del av Møhlenpris. Vi ønsker at det samme også skal gjelde for den øvre delen av parken, sier Jaffrey.

Lubna Jaffrey i Tide

UENIG: Arbeiderpartiet og Lubna Jaffrey ønsker ikke å stenge Nygårdsparken om natten

Foto: Tide

Også Venstre og Frp uenige

Heller ikke sosialbyråd Erlend Horn (V) ønsker å stenge Nygårdsparken om natten.

– Det er viktig å opprettholde den samferdselsåren Nygårdsparken er i dag. Samtidig er det vitig å ha tro på det prosjektet vi nå er i ferd med å gjennomføre i parken. Da er ikke nattestengning den rette veien å gå.

Silje Hjemdal i Frp støtter ikke forslaget.

– Blir det problemer i Nygårdsparken på nattetid, så må det være en sak for politiet å rydde opp i. Dette skal være et trygt rom for bergenserne. Det skal være en samferdselsåre for dem som like å gå og sykle i byen vår.

Høyre står likevel fast ved at det må gjøres mer for å forhindre at Nygårdsparken igjen blir en arena for stoffmisbruk.

– Det er for mye penger og for mye innsats investert i Nygårdsparken til at den igjen skal forfalle samtidig som den blir et treffpunkt for uheldige ting, sier Jana Midelfart Hoff.

Sprøyter i Nygårdsparken

SPRØYTER: Slik så det tidligere ut i Nygårdsparken.

Foto: Grim Berge / NRK