Omkøyring etter ulukke

E39 mellom Os og Bergen er stengd på grunn av ei alvorleg trafikkulukke. Vegtrafikksentralen tilrår at personbilar køyrer Fanafjellet til og frå Bergen, medan tyngre køyretøy bør venta.