Oljesøl etter trafikkuhell

Politiet opplyser at vegen er rydda og open etter trafikkuhellet mellom ein motorsykkel og ein lastebil. Det er noko oljesøl i vegbanen som skal fjernast. Politiet opprettar sak.

Søk i valresultata

valg-dekorasjon