Oljearbeidere må i land

Flere av oljeplattformene i Nordsjøen reduserer bemanningen etter at det i dag ble avgjort at en spesiell livbåttype ikke er sikker nok.

Snorre A

 

Det er livbåter av denne typen som må oppgraderes.
Foto: Arkivbilde / NRK

Oljearbeidere sendes hjem fra Nordsjøen etter at det er avdekket svakheter ved en livbåttype som brukes på flere oljeplattformer i Nordsjøen.

- For å ivareta sikkerheten må flere arbeidere gå i land, det opplyser administrende direktør Ove Røssland i livbåtprodusenten UMOE Schat-Harding til NRK.

Det er uklart hvor mange arbeidere som blir sendt hjem.

Ikke egnet

Tilsammen 39 livbåter fra 1990-tallet må skiftes ut.

- Resultatet av omfattende tester viser at livbåtene ikke er egnet for alle drop under alle værforhold på norsk sokkel. Arbeidet med å forsterke båtene er i gang, og vil bli sluttført i løpet av november, skriver Oljeindustriens landsforening (OLF) i en pressemelding.

 

Livbåtene må oppgraderes

 

Svakheter påvist

OLFs livbåtprosjekt har gått gjennom hver eneste livbåttype på norsk sokkel. Arbeidet med oppgraderingen ble satt igang etter at det ble avdekket svakheter ved en livbåttype sommeren 2005.

Svakheten er påvist i overbygget på livbåttypen FF48 versjon 2 fra produsenten Umoe Schat-Harding.

Finnes på åtte plattformer

I alt finnes 39 livbåter av denne typen, fordelt på åtte innretninger på norsk sokkel: Troll A, Heidrun, Snorre A, Oseberg C, Brage, Troll B, Njord A og Draugen.

En etter en blir livbåtene nå oppgradert. I forbindelse med dette arbeidet må altså bemanningen på plattformene reduseres til et minimum.