Økokrim ventet to år med analyser

Økokrim hadde prøver fra Vest Tank i nær to år, før de ble sendt til analyse. Da var de i dårlig forfatning.

Forsvarets forskningsinstitutt på Kjeller

Prøvene fra Sløvåg sendte Økokrim til Forsvarets forskningsinstitutt på Kjeller for analyse.

Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvarets mediesenter

Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) mottok prøver fra Vest Tank til analyse i februar 2009.

– Prøvene var i dårlig forfatning da vi mottok dem og en del stoffer har trolig fordampet og forsvunnet før vi fikk dem til analyse, sa forskningssjef ved FFI Bjørn Johnsen i Nordhordland tingrett idag.

– Underlig at de ventet så lenge

Økokrim samlet inn prøver både fra beslag hos Vest Tank, slukkevann etter eksplosjonen og beslag hos andre impliserte i saken. Disse ble katalogisert og systematisert, men altså først oversendt Forsvarets Forskningsinstitutt i februar 2009.

En del av prøvene var oppbevart på plastbeholdere, og de mest flyktige stoffene kan dermed ha forsvunnet.

– Det er ikke er ideelt å få så gamle prøver, fordi stoff kan ha forsvunnet og sammensetningen på materialet kan ha endret seg. Det er underlig at Økokrim ventet så lenge med å sende prøvene til oss, sier Bjørn Johnsen.

– Sorteringen var tidkrevende

Førstestatsadvokat i Økokrim Hans Tore Høviskeland sier det tok tid å sende prøvene til analyse, fordi de måtte systematisere dem, og det var et tidkrevende arbeid. Dessuten måtte de sortere ut hva som kunne analyseres, og hva de ikke trengte å sende. Totalt fikk FFI 54 prøver av urenset coker, renset coker, avfall og vann fra Økokrim.

Rekonstruksjon av eksplosjonen

Bjørn Johnsen sa at FFI rekonstruerte eksplosjonen som fant sted ved Vest Tank, og det de fant var at thioler ble frigitt etterhvert som de tilsatte syre. Konklusjonen deres er at det må ha vært mye thioler i dette.

LES OGSÅ: Ny teori om eksplosjonen

De kunne ikke måle de letteste forbindelsene som hydrogensulfid (H2S), fordi instrumentet ikke klarte å absorbere dette. Johnsen sier de allikevel fant noen spor av denne forbindelsen.

Johnsen sier imidlertid at H2S er en av de forbindelsene man må forvente at har forsvunnet fra prøvene i løpet av de to årene som er gått siden eksplosjonen.

Johnsen sier forøvirg at det var mye kjemikalier i prøvene de fikk, men at de ikke fant noe uventet i analyseresultatene.
- Tankanlegget var ikke ideelt

– Vest Tank manglet kompetanse