Øker rusbudsjettet med 31 mill.

I budsjettforslaget for 2019, som legges frem 19. september, foreslår byrådet i Bergen å øke bevilgningen til tjenester for rusavhengige med 31 millioner kroner fra i år, til 346,1 millioner. – I sum vil jeg si at det er en ganske stor styrking av rusfeltet i Bergen, sier byråd Erlend Horn (V) til NRK. 5,9 av millionene går til MO-senteret som skal opprettes i det gamle kommunehuset i Eidsvåg (bildet).

Eidsvåg kommunehus
Foto: Bergen kommune