NRK Meny
Normal

Obamas mann skal hjelpe Ap til makta

Arbeidarpartiet har leigd inn ein sentral kampanjearbeidar til Barack Obama for å føre valkamp i dei norske storbyane.

Her blir AP drilla i amerikansk valkamp

MEIR AMERIKANSK? Arbeidarpartiet skal drive valkamp i dei store norske byane ved hjelp frå kampanjearbeidaren til Barack Obama.

Vallogo

Når Arbeidarpartiet no fører valkamp i dei norske storbyane, skal dei syne meir sjølvtillit, bli meir pågåande og i større grad oppsøkje veljarane der dei er.

I alle fall dersom dei følger råda til Daraka Larimore-Hall. Han var ei viktig brikke i Barack Obama sitt valkampmaskineri. No er han henta inn til Noreg for å vinne veljarar for Arbeidarpartiet.

  • Sjå korleis grasrota i Ap blir drilla i amerikansk valkampteknikk øvst i saka.

Går dør til dør for Ap

Daraka Larimore-Hall

VALKAMP: Daraka Larimore-Hall har drive valkamp for Obama. No er han i Noreg for å hjelpe Ap.

Foto: NRK

Hundrevis av frivillige har alt blitt trent opp og sendt ut berre i Bergen. Ifølgje den amerikanske valkampanjearbeidaren er dette vegen å gå.

– I månadane som kjem vil det berre blir meir diskusjon rundt om i samfunnet og i media om utfordringane byane har i vente. Difor er det viktig å kutte rett gjennom alt det, og gå rett til veljarane for å høyre kva saker som er viktige for dei, seier Larimore-Hall.

– Avgjerande å starte tidleg

Arbeidarpartiet har allereie ringt på 13.000 dører berre i Bergen. No køyrer dei for fullt fram til september.

Helst skal kvar veljar møte ein representant for Arbeidarpartiet to gonger før valet, ifølgje Larimore-Hall. Han trur ikkje den pågåande dør til dør aksjonen vil bli for aggressiv for dei norske veljarane.

– Det er heilt avgjerande å starte no. Veljarane som støttar oss må vite om at det er val, ein kan aldri fortelje det nok gonger. Ved å byrje så tidleg kan me også fikse alle dei små problema som måtte dukke opp før D-Day, seier han.

LES OGSÅ: Mener Ap blir valgkampens «felles fiende»

Siste video

13 lam rømde då bilen dei vart frakta med kolliderte. Dyretransporten fekk ein brå stopp og sauene stakk til skogs.
 Programleder Mariann Reikerås