NRK Meny
Normal

Regjeringen: Nytt Sotrasamband fremskyndes

Regjeringen ønsker å fremskynde Sotrasambandet ved å la en privat entrepenør få ansvaret for utbyggingen. Målet er at prosjektet skal stå tidligere ferdig enn planlagt i 2021.

Created by InfoDispatcher

FREMSKYNDES: Regjeringen lover at det nye Sotrasambandet vil stå ferdig tidligere enn planlagt.

Etter planen er byggestart satt til 2017 med ferdigstillelse i 2021. Regjeringen ønsker nå å bygge prosjektet som et OPS-prosjekt for å få det tidligere ferdig. Det vil si at et privat selskap har totalansvar for utbyggingen og vedlikehold av veianlegget over en periode på 20 til 30 år. Til nå er tre vegprosjekter planlagt og bygget på denne måten i Norge.

Torill Eidsheim

– VIL BETY MYE: Stortingsrepresentant Torill Eidsheim fra Høyre lover at Sotrasambandet skal fremskyndes.

Foto: Kjartan Lægreid / NRK

Stortingsrepresentant Torill Eidsheim fra Høyre mener dette vil bety mye for det nye Sotrasambandet selv om hun ikke kan angi noen eksakt dato for når prosjektet kan stå ferdig:

– Det vil bli sendt et brev til Vegdirektoratet og Statens vegvesen der de blir bedt om å sette i gang anbudsprosessen. Så blir det opp til dem hvor raskt den kan gjennomføres. Signalene fra regjeringen er at det skal skje rå raskt som mulig.

Glede på Sotra

Odd Bjarne Skogestad

ER GLAD: Varaordfører Odd Bjarne Skogestad i Fjell ønsker dagens nyhet velkommen.

Foto: Kjartan Lægreid / NRK

De nye opplysningene om at Sotrasambandet blir fremskyndet vekkere stor glede i det lokale politiske miljøet.

– Vår prioritet har vært at vi ikke må gjøre noe som kan forsinke dette prosjektet. Derfor er det veldig gledelig at det nå kan bli fremskyndet, sier varaordfører i Fjell kommune, Odd Bjarne Skogestad (KrF).

– Dersom regjeringen nå er så dristig at de går ut å lover at prosjektet skal forseres så tror jeg dem på det, men jeg skjønner jo at det er vanskelig å anslå en eksakt dato for ferdigstillelse. Vi har jo forventet at prosjektet skal være ferdig i 2021, så jeg håper jo at dette betyr at vi i hvert fall kan trekke fra et par år på når snoren kan klippes.

– Nå venter jeg på mer konkrete tall og tidsplaner for hvordan dette skal gjennomføres, sier Skogestad.

Ingen jubel i Arbeiderpartiet

Roger Valhammer i Arbeiderpartiet

KRITISK: Roger Valhammer i Arbeiderpartiet retter skarp kritikk mot bruken av OPS i Sotrasambandet.

Foto: Kjetil Rydland / NRK

Blant opposisjonspartiene vekker regjeringens forslag ingen eller liten begeistring. Der hadde man helst sett at Sotrasambandet ble planlagt og bygget på vanlig måte over statsbudsjettet.

– Arbeiderpartiet er imot å bygge veier på kreditt. Alle vet jo at det er dyrere å kjøpe noe på avbetaling enn å betale kontant, sier Roger Valhamar fra Arbeiderpartiet.

– Dette har vært forsøkt i England, Sverige og i mange norske kommuner. Hver gang så viser det seg at det blir veldig dyrt uten at det dermed er mer effektivt.

Fra 40 millioner til fire milliarder

Den eksisterende broen stod ferdig og ble åpnet av kong Olav i 1971. Broen kostet 40 millioner kroner å bygge, og erstattet fergesambandet mellom Alvøen og Brattholmen. 23.5 millioner kroner ble finansiert gjennom bompenger, og broen var ifølge Wikipedia nedbetalt i 1983.

Trafikken over broen steg raskt og var i 2005 kommet opp i rundt 25.000 biler i døgnet. I dag er det køer i begge retninger på riksveg 555 i rushtrafikken både morgen og ettermiddag.

Det nye prosjektet er kostnadsregnet til rundt fire milliarder kroner.

Sotrasambandet

NY BRO SØR FOR DEN GAMLE: Slik er det meningen at den nye Sotrabroen vil ta seg ut når den står ferdig.

Foto: Statens vegvesen

Siste video

svært stor fare for lyng og grasbrann på Vestlandet
Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier de ikke kan frede Sylvi Listhaug som justisminister. –Hun hører ikkje på statsministerens råd, sier han.
Programleiar: Jan Børge Leirvik